Při zpětném ohlédnutí sbor uspořádal, byl spoluorganizátorem a nebo se podílel na 10 kulturně-společenských akcích jako například Semilská pouť nebo Semilský Pecen. Některé pořádal na zahradě zbrojnice nebo na semilském Ostrově či stadionu.

Údržba techniky, hasičské zbrojnice a jejího okolí je nedílnou součástí práce našich členů. Na jaře 2023 se podařilo, i díky podpoře města, zakoupit zánovní soutěžní stříkačku, nezbytnou pro konkurenceschopnost hlavně naší mládeže na soutěžích v rámci hasičského sportu. Za obětavost a práci jako takovou sbor pro své členy uspořádal v září 2023 pobytový prodloužený víkend na chatě v Rokytnici nad Jizerou. Nedílnou součástí činnosti sboru je i charita. Konkrétně se jedná o Peříčkový týden, kde se podařilo na dobrou věc vybrat více jak 22 500 korun.

I práce s mládeží, která je nezbytnou součástí sboru, neutichla a neztratila se. Právě naopak. Sbor uspořádal už svůj 15tý hasičský tábor. Jako poděkování naší hasičské mládeži sbor pro ně uspořádal i poznávací výlet, letos do libereckého DinoParku.

Kapela Kaleidoskok.
Kapela Kaleidoskok si z Liberecka odskočila natočit klip s Tomášem Hanákem

Významnou prací s mládeží je i účast na různých soutěží. Ať již na okresní nebo krajské úrovni, ale rok 2023 byl o to významnější, že se naše mládež probojovala i na republiku, kde zajisté ostudu, v tak velké konkurenci, neudělala. Jen malé ohlédnutí: O pohár dráčka Soptíka – celkově mladší 4. místo, starší 2. místo. Obdobná umístění získala na okresní soutěži Hry Plamen. Tam navíc naše mládež i dorost postoupila do krajských kol a u mladších a starších se podařil postup do závěrečného celorepublikového kola, jak jsem již výše uvedl.

Nemohu zde uvádět všechna jména a konkrétní úspěchy, protože by byl můj příspěvek minimálně dvakrát delší, děkuji za pochopení.

Závěrem bych chtěl všem našim sestrám a bratrům, bez rozdílu věku a v čele s naším bratrem starostou, poděkovat za jejich práci, ochotu i čas, který sboru po celý rok věnují a přistupují ke všemu, co sbor dělá a to nejen pro sebe, ale i pro naše spoluobčany a město.

Ladislav Bruckner – zástupce starosty SDH Semily I.