Přijal naše pozvání, neboť ho zajímala práce s dětmi na malotřídní škole, kde vyučování probíhá ve spojených ročnících. Vstoupil do školy právě ve chvíli, kdy žáci nacvičovali koledy na vánoční vystoupení v kostele. K našemu překvapení se pan senátor předvedl i jako hudebník. Děti doprovodil hrou na vlastní kytaru a rád si s nimi i zazpíval. Poté si se žáky 3. a 5. ročníku zopakoval vyjmenovaná slova po B a předpony - s, - z, - vz. Další srdečné přivítání ho čekalo i ve školní jídelně, kde pro něj paní kuchařky připravily malé občerstvení.  Velice se mu líbilo i mezi těmi nejmenšími v MŠ. Zavítal i do prostoru ŠD, kde proběhla beseda s učitelkami a starostkou obce Dolní Kalná. Jelikož ho čekala ještě návštěva slévárny HVH v Horní Kalné, musel se s dětmi rozloučit. Ty mu na cestu spolu s paní učitelkou zazpívaly a předaly připravené obrázky. Pan senátor zájemcům věnoval autogramy a na oplátku pozval děti do Senátu PČR.

Senátor Pavel Fischer v ZŠ Dolní Kalná

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu senátorovi Pavlu Fischerovi i jeho asistentovi Janu Urbanovi za příjemně strávené páteční dopoledne s datem 22.11.

Šmídová, ZŠ a MŠ Dolní Kalná