„Všichni obdarovaní pacienti leží na oddělení následné lůžkové péče. Vedle lahůdek jsme našim nejstarším pacientům přinesli také křížovky a tužky, aby si bystřili mysl,“ uvedla Zuzana Kvardová s tím, že pacienti s cukrovkou dostali dietní cukrovinky.

Oddělení následné lůžkové péče poskytuje především komplexní ošetřovatelskou péči a kondiční rehabilitační péči pacientům s chronickými chorobami, po cévních mozkových příhodách, úrazech i ortopedických výkonech. Sestřičky se zde starají o pacienty nemohoucí, nevyléčitelně nemocné, kteří nemají možnost domácí ošetřovatelské péče.