Společně si zazpívali, zahřáli se u ohýnku, opekli buřty a připili si na zdraví.

Jiří Novák