Realizační tým projektu například pro potřeby škol zakoupil elektronického průvodce s názvem „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání?“. Se spoluautorkou tohoto osvědčeného pomocníka Andreou Csirke proběhne workshop cílený na rodiče.

Novinkou je Zpravodaj MAP, který vychází jednou měsíčně a vždy je tematicky zaměřený. Březnové vydání se zaměřilo na žákovské parlamenty. V rámci projektu jsou pořádány pravidelné videokonference ředitelů škol, na nichž nechybí odborníci. Spoustu cenných rad ředitelům poskytla kupříkladu Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. „Na posledním setkání ředitelů se řešila poptávka učitelů a rodičů po webinářích zaměřených na nástroje k online výuce. Zájem je také o ukázkové hodiny. Pracujeme na tom, aby i tyto potřeby byly uspokojeny,“ prozrazuje Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, která je nositelem projektu.

Zajímavá akce se chystá v oblasti čtenářské gramotnosti. Školáci načtou krátké pohádkové audioknihy, které si pak poslechnou děti ve školkách. Realizační tým MAP rovněž zkompletoval přehled výchovných poradců a metodiků prevence na školách s cílem tyto pracovníky ještě více propojit a přispět tak k jejich užší spolupráci. Aktuálně probíhá také výzva pro žáky druhého stupně základních škol s názvem „Fotíme náš region“. Zvěčňovat je možné zajímavá místa v regionu, momentky, krajinu nebo památky.

Petr Záliš