Krásné počasí přilákalo 45 sportovců z Jaroměře, Jičína, Hajnice a Dvora Králové nad Labem. Zahajovacího slavnostního ceremoniálu se účastnili sportovci, jejich rodiče a asistenti. Na soutěže přišli fandit také zástupkyně sociálního odboru Města Dvůr Králové n. L., zástupci MAS Královédvorsko a Oblastní charity Dvůr Králové. Při ceremoniálu byla vztyčena česká vlajka a přinesen olympijský oheň. Sportovci pak za pomoci svých asistentů soutěžili v pěti disciplínách – skok z místa, slalom mezi kužely, hod míčkem na cíl, slalom s velkým míčem a překážková dráha. Rodiče některých sportovců a pracovníci Serafíny se proměnili v rozhodčí, startovali, zapisovali, na závěr s pomocí zástupců Oblastní charity DK předávali diplomy a medaile.

Účastníci olympiády sportovali ze všech sil, s nadšením a odhodláním splnit všechny disciplíny. Na celé soutěži bylo nejlepší, že každý sportovec vyhrál. Kromě medaile a diplomu vyhrál i radost z pohybu a překonávání svých omezení, posílenou sebedůvěru i samostatnost. Účastí na speciální olympiádě mají klienti možnost seznamovat se mezi sebou a mnohdy navázaná přátelství přerůstají i do přátelství rodin a trvají dlouhá léta.

Hnutí Speciálních olympiád (SO) vzniklo v 60. letech minulého století v USA a od roku 1988 má i olympijskou akreditaci. Mottem speciálních olympiád je, že osoby s mentálním postižením jsou schopny prožívat radost z účasti na pohybových aktivitách, mohou z nich mít fyzický, duchovní i sociální prospěch, mohou zde rozvíjet a zlepšovat své motorické dovednosti, schopnosti a zdatnost.

Speciální olympiáda je jednou z mnoha akcí, které Denní stacionář Serafína pro své klienty a veřejnost organizuje. A protože se vydařila, bude se jistě v budoucnosti opakovat. Olympijské hodnoty – přátelství, respekt, výjimečnost i fair play – jsou pevnou součástí práce s klienty Oblastní charity a má smysl je stále propagovat.

Veronika Meisnerová