„Je pro nás ctí a velkou radostí, že můžeme špičkové zahraniční kolegy provést naším nejstarším národním parkem. Na něm se totiž dá dobře ukázat, čemu nejen tuzemská ochrana přírody v současné době čelí. V Krkonoších je problémem extrémní návštěvnost některých míst a také postupující klimatická změna, která ohrožuje zdejší unikátní tundru,“ konstatuje ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

„Česká republika se na chvíli stává doslova centrem světové ochrany přírody. Je trochu symbolické, že se potkáváme v době, kdy celá Evropa čeká na to, jak dopadne hlasování Evropského parlamentu o obnově přírody. V České republice si zvýšenou ochranu zaslouží hned několik míst. Vedle často zmiňovaného Křivoklátska, soutoku Moravy a Dyje či Krušných hor je na místě zvážit, zda do budoucna nerozšířit Krkonošský národní park o nejhodnotnější část Jizerských hor. Parametry na to bezesporu má. Na příkladu Jizerskohorských bučin, které jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO, je vidět, že i střední Evropa má stále cennou přírodu, “ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR.

Setkání se zúčastní téměř třicítka expertů z různých zemí – namátkou Jižní Korea, Malajsie. Austrálie, Jihoafrická republika, Kanada či Finsko. Probíhá od 26.–28. 6. v Krkonoších, pak se účastníci přesouvají do Hejnic v Jizerských horách. 29. 6. se koná za účasti ředitele AOPK ČR Františka Pelce exkurze do národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny, kde se mohou připojit média.

Radek Drahný