Z příspěvku Nadace ČEZ dobrovolníci spolku Stachelberg vyrobili tři nové moderní panely naučné stezky Opevněné Trutnovsko. První u dochovaných základů štěrkovny, ve které byl drcen kámen pro výstavbu tvrze, druhý u základové desky pěchotního srubu T-S 74 a poslední u základové desky pěchotního srubu T-S 72. Na té je umístěn nouzový východ z podzemí tvrze Stachelberg. Nové panely budou turistům poskytovat zajímavé historické informace o těchto objektech. Dojde tak k významnému vylepšení stavu této naučné stezky, která prochází a informuje o tomto pevnostním úseku.

„Příspěvek nám pokryl náklady na vybudování tří nových panelů o opevnění na Trutnovsku. Za finance jsme nakoupili materiál na výrobu - trámy, palubky, beton, železné patky, krytinu… a přímočarou pilu. Zbylé finance jsme investovali do grafického zpracování a tisku samotných naučných panelů s textem, výkresy a fotografiemi. Veškerou práci, kromě grafického zpracování, jsme zvládli sami členové spolku Stachelberg s dalšími dobrovolníky zdarma,“ upřesňuje Marek Šikola ze spolku Stachelberg.

Početní turisté a zájemci o historii tak dostanou zajímavé informace, které poslouží k lepší prezentaci historie československého předválečného opevnění.

Naučná stezka v okolí Babí na Trutnovsku využívá okolních pevností. Muzeum přibližuje návštěvníkům co nejvíce informací o československém opevnění. Opevnění bylo stavěno v letech 1935 až 1938. Pevnostní muzeum se rozkládá na rozsáhlé ploše tvrze, a to od silnice Trutnov – Žacléř až po tvrzový pěchotní srub T-St S 73 (jediný vybetonovaný objekt tvrze). Dvě trasy naučných stezek překračují i tento rozsáhlý prostor. Součástí komplexu je i rozhledna Eliška uprostřed areálu dělostřelecké tvrze. Podzemí Stachelbergu představuje svým rozsahem naprosto unikátní systém – jedná se celkem o 3,4 km podzemních chodeb a sálů v hloubce 25 až 60 m pod povrchem. Za 11 měsíců výstavby tvrze se podařilo toto podzemí vylámat a z menší části vybetonovat (15 %). Mělo zde být umístěno veškeré týlové zabezpečení pro 778 mužů osádky (kasárna, sklady munice a materiálu, elektrárna, filtrovna apod. Informace na www.stachelberg.cz

Sportovně-charitativní aplikaci EPP-Pomáhej pohybem s nadsázkou využívá každý 20. obyvatel České republiky. Od jejího spuštění v květnu 2015 si ji totiž stáhlo přes 516 tisíc lidí. Dohromady s ní strávili přes 713 let a 890krát obkroužili Zeměkouli kolem rovníku. U příležitosti svých 6. narozenin přichystala „EPPka“ svým fanouškům novou funkci virtuálních týmů. Do podpory vybraných neziskových projektů se tak mohou společně zapojit třeba školní třídy, sportovní družstva nebo rodiny.

Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. https://pomahejpohybem.cz/

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. 

Šárka Lapáčková Beránková