Stacionář mezi mosty Trutnov slaví 30 let své existence. Jeho vznik iniciovala potřeba zařadit do společnosti mladé lidi s postižením, tak aby po ukončení povinné školní docházky nezůstali izolovaní doma, bez kamarádů, přátel a sociálních podnětů.

Život ve stacionáři podléhal změnám v čase, zvyšujícím se nárokům na péči a prostor, na pracovníky a přizpůsobil se potřebám společnosti. Rozšířily se skupiny klientů a to o osoby s potřebou větší míry podpory a o seniory. Všechny skupiny klientů velmi dobře fungují, každá má své zázemí, potkávají se při společných aktivitách. Významná změna pro stacionář nastala v roce 2003, kdy se stal příspěvkovou organizací města Trutnova.

Třicetileté působení denního stacionáře v Trutnově si rozhodně zaslouží pozornost. Pracovníci připravili vzpomínkovou foto knihu, která zájemce provede od počátků stacionáře až po současnost. K výročí je plánovaná „zahradní slavnost“ v úterý 14. září od 14:00 hodin. Návštěvníci si budou moci poslechnout pěvecký sbor stacionáře, prohlédnout výrobky klientů, některé i ochutnat, zkusí si jednoduché sportovní aktivity. O příjemnou náladu i zábavu se postará Agentura VOSA. Zájemci budou provedeni vnitřními prostory stacionáře a blíže se tak budou moci seznámit s aktivitami klientů. Samozřejmostí bude nabídka občerstvení po celou dobu slavnosti.

Na oslavu jsou zváni přátelé stacionáře i široká veřejnost, těšíme se na setkání.

Renata Bezděková, ředitelka stacionáře