„Jedná se o setkávání dětí formou, která připomíná kroužek. Stejná skupina žáků se sejde třikrát až čtyřikrát s lektorem. Místem konání může být škola, středisko volného času nebo třeba naše zasedací místnost v Úpici,“ prozrazuje Jan Balcar, hlavní manažer MAP a ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s., která je garantem projektu.

Z prostředků Místního akčního plánu je možné hradit lektora a pomůcky, případně další náklady. Zmiňovaných aktivit se mohou účastnit žáci ze všech mateřských a základních škol z území obce s rozšířenou působností (ORP) Trutnov.

Projekt Vzdělávání k podnikavosti bude probíhat na Základní a mateřské škole Pilníkov. Ta má vlastní Centrum kolegiální podpory a na rozvoj podnikavosti je certifikovaná.Zdroj: Petr ZálišNěkteré platformy už nabývají konkrétních obrysů. Ta s názvem „Vzdělávání k podnikavosti“ bude probíhat na Základní a mateřské škole Pilníkov. „Chceme v žácích probudit aktivitu, kreativitu, přemýšlení, spolupráci a komunikaci. Je důležité, aby uměli dotahovat své aktivity do konce, nevzdávali se a dokázali překonat překážky. Zkrátka se budeme snažit vybavit je dovednostmi pro praktický život,“ vysvětluje ředitelka pilníkovské školy Ilona Skořepová. Hostitelská škola v Pilníkově má vlastní Centrum kolegiální podpory, na rozvoj podnikavosti je certifikovaná.

Dějištěm platformy „Pronikáme do tajů vědy, vesmíru a robotiky“ se stane Základní a mateřská škola v Horním Maršově. Od odborníků z úpické hvězdárny se tam děti dozvědí o zákonitostech vesmíru, zdokonalí se v oblasti vědy a také si vyzkoušejí práci s dalekohledy, které je možné přes internet ovládat na dálku. Při posledním setkání v Úpici si žáci budou moci "hvězdářské řemeslo" osahat přímo na místě.

Na závěrečné setkání je Realizační tým MAP připravený zajistit svozový autobus. V rámci projektu se připravují také další tři platformy. Může se například jednat o doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářské dílny, kluby logiky her nebo aktivity pro děti z mateřských škol.

Petr Záliš