Vytvoření 11 nových pracovní míst umožnilo v posledních třech letech čerpání prostředků EU skrze Místní akční skupinu (MAS) Království Jestřebí hory, o.p.s. Celkem do regionu v tomto období doputovalo více než 10 milionů korun.

Speciální programy EU pomáhají lidem vrátit se do pracovního procesu. MAS vyhledává potencionální žadatele a pomáhá jim s administrativou. „Žádosti u nás v kanceláři zkontrolujeme, zásadní vliv na výběr samotných projektů pak mají členové našeho výběrového a programového výboru,“ vysvětluje ředitel MAS Království Jestřebí hory Jan Balcar. Prostřednictvím této obecně prospěšné společnosti se například našly peníze na společné svážení dětí minibusem do ZŠ Mraveniště Markoušovice.

Libňatov - technický pracovník obce.Libňatov - technický pracovník obce.Zdroj: archiv MAS Království - Jestřebí horyVětšina načerpaných dotačních prostředků ovšem cílí na posílení zaměstnanosti. Spokojení jsou v tomto směru třeba v Libňatově. „Dostali jsme zhruba jeden milion korun. Důležité pro nás je, že máme zaměstnance na trvalý pracovní úvazek, což tady v minulosti nikdy nebylo. Teď máme postaráno o zeleň, o komunikace, je to ideální varianta,“ pochvaluje si libňatovský starosta Jaroslav Pich.

Mezi úspěšnými žadateli o příspěvek je také známý úpický výrobce jízdních kol a elektrokol.

Hrad Vízmburk - pomocné stavební práce.Hrad Vízmburk - pomocné stavební práce.Zdroj: archiv MAS Království - Jestřebí horySuchovršicím se díky spolupráci s MAS podařilo získat peníze na platy dvou technických pracovníků obce. Podobně uspěly také Chotěvice. Z operačních programů EU jdou také prostředky na mzdy správce sportovního areálu a tělocvičny v Havlovicích, stavebního dělníka na hradě Vízmburk nebo pracovníků muzeí v Radči a Malých Svatoňovicích.

Petr Záliš, MAS Království Jestřebí hory