„Motivací bylo odměnit občansky aktivní spoluobčany a také přiblížit jejich činnost veřejnosti. Náš region žije sportem a kultura a sociální práce není ve veřejném prostoru tolik vidět. A z uplynulých ročníků je zřejmé, že příběhy dobrovolníků zaujaly a dostávají se do povědomí lidí skrze média a sociální sítě,“ říká Tomáš Hawel, terapeut, zakladatelocenění a bývalý ředitel Diakonie Vrchlabí.

Vítězem ceny veřejnosti se stala lékařka Jana Michlová, která získala ocenění za dlouhodobý rozvoj neziskového sektoru ve Vrchlabí, založení a péči o otevřenou komunitní zahradu, za lidskou pomoc potřebným i za úsilí věnované založení HospiciDuha ve Vrchlabí. Příběh lékařky oslovil a inspiroval nejvíce lidí.

Druhou cenu udělenou komisí získala Kateřina Karlíková, která byla oceněna za vytváření smysluplné náplně volného času a života mladých, za výchovu a vzdělávánímladých k demokratickým hodnotám a v neposlední řadě za své nasazení při stabilizaci Junáku v Hostinném.

Všech 5 nominovaných příběhů se odehrávalo ve všech městech a obcích od Jilemnice přes Vrchlabí po Hostinné. Nominované osoby pomáhají dobrovolnicky, bez nárokuna honorář. Tématem nominace byl sociální rozvoj, rozvoj komunity nebo životního prostředí.

„Mám radost, že se nám daří ukázat, že v našem regionu existují lidé, kteří se nezištně věnují pomoci druhým a přispívají ke zlepšení života v naší komunitě,“ dodává Tomáš Hawel.

Daniela Rejzková