Setkání úvodním slovem zahájila ředitelka destinační společnosti Krkonoše Eva Šulcová. „Velmi pozitivně vnímáme fakt, že se nás zde sešlo tolik a v tak širokém spektru. Ať jde o zástupce větších či menších obcí, skiareálů, správy KRNAP, nebo podnikatelů.“

Bezmála čtyřhodinový program, pod taktovkou Ondřeje Špačka ze společnosti Kreia Group, byl rozdělen do dvou částí. V první se zúčastnění seznámili s několika prezentacemi na nejrozličnější témata spjatá s regionem. Zajímavá byla například analýza návštěvnosti Krkonoš a Podkrkonoší vypracovaná na základě monitorování mobilních dat, nebo prezentace na téma přínosů cestovního ruchu a jeho vlivu na místní ekonomiku a obyvatele.

 Druhá, interaktivní část probíhala formou workshopu. Jeho stěžejním tématem byl rozvoj turistické oblasti Krkonoše a Podkrkonoší. Účastníci fóra diskutovali o tom, jaké by Krkonoše chtěli anebo naopak nechtěli, jaké vize a projekty jsou pro rozvoj turistické oblasti a udržitelný cestovní ruch klíčové, a nakonec ve skupinách diskutovali, vybírali a dále rozpracovávali ty nejzajímavější z nich.

Veškerá sesbíraná data i poznatky z workshopu, včetně analýzy zpětné vazby zúčastněných, využije destinační společnost zejména při tvorbě strategického dokumentu týkajícího se rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše.

„Toto setkání vnímáme jako takový pomyslný výkop pro tvorbu strategie a rozhodně v tom chceme pokračovat. Udržovat kontakt s co největším počtem subjektů napříč Krkonošemi i Podkrkonoším považujeme za klíčové,“ vysvětlila Šulcová.

Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše rozpracovává téma, které je pro rozvoj regionu obzvlášť nosné a mezi místními aktéry je spolu s tématy vzdělávání, podnikání a ochrany přírody a krajiny dlouhodobě vnímáno jako klíčové.

Magdaléna Škapová