Ve dnech 15. – 17. března 2024 proběhl v Praze tradiční mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday World a Region World. V rámci zahajovacího dne byla předána ocenění vítězům Velké ceny cestovního ruchu.

Velká cena cestovního ruchu 2024: Dvě ceny získaly krkonošské projekty

• 2. místo v kategorii Nejlepší udržitelný projekt získal projekt „7 x na DOTEK“

• 2. místo v kategorii Nejlepší turistický produkt získal projekt „Pohádkové Krkonoše“

• ceny byly předány v rámci mezinárodního veletrhu Holiday World a Region World v Praze

2. místo v kategorii Nejlepší udržitelný projekt získalo Středisko ekologické výchovy SEVER, cenu převzala Hana Kulichová: „Ocenění jsme získali za to, že jsme názornou ukázkou, jak lze realizovat udržitelný cestovní ruch v praxi – od fungování ubytovacího zařízení DOTEK se značkou Ekologicky šetrná služba-Ecolabel  až po nabídku informačních a interpretačních služeb spojených v produkt šetrného turismu 7x na DOTEK, který má regionální značku Krkonoše – originální zážitek. Deset let nabízíme zážitkové cesty, questy, terénní programy především pro rodiny s dětmi, řemeslné dílničky, akce pro veřejnost. V domě poskytujeme komentované prohlídky a dům slouží také jako výuková pomůcka pro školní skupiny, které k nám jezdí na vícedenní pobyty. Naším heslem je „přijít – prožít –porozumět“ - klademe důraz na porozumění a hlubší vhled do místního přírodního a kulturního dědictví, který umožní návštěvníkům pochopit vývoj zdejší krajiny a jejích obyvatel i náhled do života místní komunity.“ 

2. místo v kategorii Nejlepší turistický produkt obdržela Destinační společnost Krkonoše, porota ocenila Pohádkové Krkonoše jako perfektní projekt pro rodiny s dětmi, který motivuje navštěvovat a objevovat i méně známá místa. Porota ocenila také grafické zpracování v tradičním stylu. Cenu převzala Alena Cejnarová: „Máme z toho velkou radost. Pohádkové Krkonoše jsou naše srdcovka a jsme moc vděční, že projekt porota vnímá takto kladně. Rozhodně nás to motivuje do dalších let. Stejně tak nás těší stále rostoucí obliba produktu mezi návštěvníky i místními rodinami. Takto rozsáhlý počin by se ovšem neobešel bez podpory v území. Touto cestou bych chtěla moc poděkovat nejen partnerům, ale také všem razítkovacím místům za skvělou spolupráci a zájem podílet se aktivně na produktu a jeho dalším rozvoji.“

Velká cena cestovního ruchu zviditelňuje výjimečné počiny, upozorňuje na atraktivní novinky a má pomoci pracovníkům státní správy i soukromým subjektům působícím v tomto oboru při vytváření komunikačních strategií a efektivním oslovování cílových skupin. Tradičním organizátorem soutěže je společnost COT group, partnerem a spoluorganizátorem 17. ročníku byla společnost ABF, pořadatel mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD, důležitým partnerem pak Česká centrála cestovního ruchu–CzechTourism.(Zdroj: COT group)

Hana Kulichová, DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Horní Maršov