Sešlo se zde celkem 7 evropských zemí včetně ČR – Bosna a Hercegovina, Polsko, Německo, Litva, Lotyšsko a Švédsko. Každou zemi zastupovala jedna střední škola, ze které bylo vybráno 6-8 studentů. O to, aby tam mohlo jezdit právě vrchlabské gymnázium, se zasloužila Hana Jüptnerová, bývalá učitelka školy.

Téma letošního semináře bylo "Náboženství pro mír v Evropě". Cílem bylo získat mezikulturní a náboženské znalosti, navázání přátelství a ukázat, že i lidé z různých zemí spolu dokáží spolupracovat. Používaným jazykem byla samozřejmě angličtina.

Program pobytu byl rozdělen do několika částí. První dva dny byly zasvěceny seznamovacím aktivitám a přednáškám o jednotlivých světových náboženstvích – křesťanství, budhismu, hinduismu a judaismu. Zároveň každá škola měla připravenou prezentaci o vztazích mezi náboženstvími v jejich zemi. Třetí den zahájila mše a prohlídka kláštera, poté se jelo na výlet do Liberce, kde jsme my – české studentky dělaly průvodce historickým centrem.

Čtvrtý a pátý den jsme se rozdělili do pěti zájmových skupin – vaření, foto a video, umění, hudba a divadlo. V průběhu času jsme pracovali na našich závěrečných projektech. Celý týden se v podvečerních hodinách konaly národní večery. Jednotlivé státy prezentovaly svou kulturu a pořádaly zábavu, nechyběly ani jejich národní pochoutky. Během českého večera si účastníci mohli vyzkoušet zdobení vajec či vánočních perníčků. V sobotu proběhla ukázka prací z workshopů. Nejprve jsme zhlédli divadlo, poté skupina umění předvedla své obrazy. O přestávce jsme ochutnali jídlo, uvařené podle zásad přípravy náboženství, které si skupinky zvolily. Perfektní atmosféru posílila společný zpěv písně od Michaela Jacksona "Heal the world". Na závěr se promítalo video o průběhu týdne a učitelé zazpívali. Společným rozloučením byla modlitba.

Všichni odjeli s novými kamarády, zkušenostmi a pocitem, že se tam chtějí vrátit znovu.

Kateřina Ryšavá