K vytváření portrétů autorku inspirovalo setkávání se s rodinným přítelem knězem, řeholníkem, vědcem a myslitelem Josefem Petrem Ondokem, který byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu k 17 letům odnětí svobody a ve vězení strávil dlouhých 12 let. Tento muž sepsal knihu vzpomínek na spoluvězně nazvanou „Muklovský Vatikán“. Jeho příběh autorku zasáhl do té míry, že zvolila jeho jméno za svůj pseudonym.

Malbě každého portrétu předchází detailní seznamování se s příběhem dané osobnosti. Na výstavě se kupř. setkáte s portréty pátera Jana Rybáře, který je úzce spjatý s Krkonošemi a Žacléřem, biskupem královéhradeckým Karlem Otčenáškem, Anastázem Opaskou, dále také ženskými zástupkyněmi např. prof. Růženou Vackovou, ctihodnou matkou Marií Vojtěchou Antonií Hasmandovou ad. Ke každému portrétu je připojena vzpomínka a medailonek.

Výstava byla prezentována na různých místech, naposledy např. v Senátu ČR, v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, velkým mezníkem bylo také představení výstavy v poutním domě Velehrad v Římě. Přáním autorky je, uspořádat jednou výstavu také v prostorách věznic, ve kterých byli duchovní internováni. Přijďte si do žacléřského muzea připomenout tváře, které by neměly být zapomenuty. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 20. ledna ve 14 h v Městském muzeu Žacléř a potrvá do 31. března 2024.

Výstava Tváře muklovského Vatikánu v Městském muzeu ŽacléřZdroj: Archiv muzea

Eva Rennerová