V seznamu, který pokrývá všechny vědní obory zahrnuté do databáze SCOPUS, a v pomyslné konkurenci 160 tisíc hodnocených aktivních vědců z celého světa, obsadil místo v druhé tisícovce. Zveřejněný seznam Stanfordovy univerzity obsahuje jména celkem 359 vědců, kteří působí na výzkumných institucích v České republice. V roce 2019 měl prof. Vacek v databázi SCOPUS 222 citací z prestižních vědeckých časopisů psaných v angličtině, v nichž bylo ocitováno 103 různých prací z oblasti lesnických, biologických a environmentálních věd. Prof. Vacek v letech 1979-2020 publikoval 735 prací, z toho bylo 457 vědeckých a odborných prací, 230 populárně-naučných prací a 48 odborných knižních monografií. Od r. 2005 prof. Vacek působí na Lesnické a dřevařské fakultě České zemědělské university v Praze a v letech 1979-2005 pracoval na Výzkumné stanici Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně.

I přes oblevu jsou ve Vejsplaších tratě kvalitně upravené pro klasiku i bruslení.
OBRAZEM: Běžkaře v areálu Vejsplachy nezastavila ani obleva

Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., lesnický pěstitel, ekolog, výzkumník a vysokoškolský pedagog.Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., lesnický pěstitel, ekolog, výzkumník a vysokoškolský pedagog.Zdroj: archiv J. UhlířeBlízký vztah má tento úspěšný vědec-lesnický pěstitel také ke Krkonoším i Orlickým horám a k Trutnovsku. Zde po absolvování Lesnického odborného učiliště ve Svobodě nad Úpou (1970) úspěšně vystudoval čtyřletou Střední lesnickou technickou školu (SLTŠ) v Trutnově (1970), kde maturoval v červnu 1974. Tyto lesnické školy jsou právem hrdé na svého úspěšného žáka. Jsem rád, že mohu prohlásit, že jsem mj. byl též jeho učitelem na trutnovské SLTŠ, kde u mě úspěšně odmaturoval z českého jazyka a literatury a tehdejší informatiky v roce 1974. Patřil k úspěšným žákům, i když některým se mohl jevit jako málo průbojný. Avšak svou pracovitou houževnatostí se zařadil mezi vynikající studenty. Během svého života se vypracoval mezi světové lesnické výzkumníky, pedagogy, výzkumníky i vědce s mezinárodním světovým renomé. Sympatické na Stanislavovi je nejen jeho vědecká erudovanost a smysl pro morální hodnoty, ale i zároveň skromnost. Proto jeho pozoruhodnou osobnost a dílo světového formátu a ohlasu rád připomínám v našem regionu Náchodska, Novoměstska, Opočenska i Trutnovska.

Jiří Uhlíř