Dobrošov je malá vesnice, část města Náchoda. Najdete zde asi 65 domů, které obývá okolo 120 lidí. V horní části Dobrošova se nachází kaple sv. Antonína Paduánského a socha sv. Jana Nepomuckého. Dobrošov je ale především známý díky Jiráskově turistické chatě a pozůstatkům opevnění z let 1936-38. Nejznámější je národní kulturní památka - nedokončená dělostřelecká pevnost Dobrošov. Veřejnosti přístupný je také pěchotní srub N-S 82 Březinka a srub N-S 71  přebudovaný na protiatomový kryt. Všechny objekty spojuje naučná stezka.

Pokud se na Dobrošov vydáte o víkendu, můžete se zahřát v Jiráskově chatě, která je po architektonické stránce ze všech chat ústředí Klubu českých turistů (KČT) tou nejcennější. Malou chatu s nízkou rozhlednou postavil KČT na Dobrošově už v roce 1895, kapacita však brzy turistům, kteří sem přicházeli ve velkém počtu, nestačila. Proto již v roce 1912 rozhodl výbor odboru o přípravě stavby nové, větší chaty. Její projekt zadal architektovi Dušanu Jurkovičovi. Ten patřil ve své době k nejvýznamnějším architektům secese, kterou obohatil o prvky lidové architektury (na Náchodsku navrhl turistickou chatu Peklo, úpravu zámeckého parku v Novém Městě nad Metují, známé jsou jeho stavby na Pustevnách v Beskydech či lázeňský dům v Luhačovicích atp.). Bylo ještě rozhodnuto pojmenovat budoucí chatu jménem spisovatele Aloise Jiráska a pak projekt zůstal díky 1. světové válce dlouho ležet ve skříni. Avšak ihned po jejím skončení byl u příležitosti Jiráskových slavností 10. července 1921 položen základní kámen chaty. První na něj poklepal tehdejší předseda KČST Dr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. V květnu 1923 byla zbourána stará a již 28. září 1923 stála místo ní nová chata podle Jurkovičových plánů. Uvedena do provozu pro veřejnost byla 1. prosince 1923. Přitom se z původní chaty zachovaly základy šestiboké rozhledny, na nichž byla vztyčena rozhledna nová.

Ani nová chata však brzy nestačila náporu turistů, a proto k ní byla na konci 20. let minulého století přistavena veliká letní veranda (již ne podle projektu D. Jurkoviče). Chata přečkala pak bez úhony dramatické události 2. světové války, které se jí zejména na počátku významně dotkly, neboť stojí uprostřed největšího pevnostního obranného systému, vybudovaného čs. armádou. Po zrušení KČT přešla chata v roce 1950 do majetku Sokola a potom nejrůznějších organizací. Po obnovení činnosti KČT se odbor soudil s tehdejším majitelem Jednotou Hronov o navrácení chaty. Spor však nevyhrál, neboť nebyl vydán zákon o navrácení majetku občanským sdružením (klubům). Proto klub zajistil prohlášení Jiráskovy chaty za kulturní památku s předkupním právem státu. Stát chatu koupil za 6,9 mil. Kč a za stejnou cenu ji prodal KČT. 

Z rozhledny, do které se vstupuje přímo ze vstupní haly chaty, je nádherný rozhled jak do vnitrozemí, tak na severozápadně položené Krkonoše a východně probíhající pásmo Orlických hor a také do polského Kladska na Hejšovinu a další hory. Zajímavé je rovněž obrovské zrcadlo, které na jihu vytváří vodní plocha přehradní nádrže Rozkoš v průběhu slunečného dne. Dobrošov může být východiskem pro pěší i cykloturistiku a to jak do Orlických hor, do vlastního města Náchod s dominantním zámkem, do Babiččina údolí a kraje Karla Čapka, do Hronova a celého Broumovského výběžku a nakonec i do polského Kladska. V bezprostředním okolí můžete navštívit objekty jedné ze dvou největších pevností, vybudovaných na obranu naší země proti hitlerovskému Německu. 
Zdroj: Klub českých turistů