Varhany požehná P. Radek Martinek, římskokatolický kněz působící v královéhradecké diecézi, který kromě katolické teologie též vystudoval dějiny umění, jimž se i nadále věnuje. Před čtyřmi lety zde světil nový oltářní obraz sv. Floriána.

Po požehnání následuje koncert na nově opravené varhany. Nástroj rozezní varhaník a pedagog pražské AMU Vít Havlíček, který je také hlavní iniciátor opravy. Zazní skladby z 18. a počátku 19. století vhodné pro tento jednomanuálový nástroj s pedálem, především od starých českých mistrů. Slavností atmosféru ještě umocní Královédvorský chrámový sbor, který se k Vítu Havlíčkovi připojí v závěru koncertu.

Muzeum Podkrkonoší. Ilustrační snímek.
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově zve na muzejní noc a vernisáž výstavy

V neděli 18. června 2023 v 16:00 hodin proběhne žehnání nově opravených varhan v kostele sv. Floriána v obci Kocbeře.V neděli 18. června 2023 v 16:00 hodin proběhne žehnání nově opravených varhan v kostele sv. Floriána v obci Kocbeře.Zdroj: archiv Evy RezkovéPo koncertu bude možné prohlédnout nově opravený nástroj s odborným výkladem varhanáře Milana Novotného, který zdařilou opravu provedl. Samotná oprava probíhala od roku 2018 a zdevastovaný nástroj čekala dlouhá cesta k ideální podobě, ve které je dnes. Před rokem 2018 byl totiž kompletně rozkradený píšťalový fond, varhany byly poničené červotočem i vandalskými zákroky a restaurování se týkalo všech částí varhan. Dnes je v perfektním stavu a díky tomu může v kostele znít tento zajímavý nástroj od varhanáře Johanna Bartha z Pilníkova.

Ilustrační foto
Nekrmte krkavce v blízkosti Luční boudy, můžete mu uškodit

Realizace proběhla v letech 2018 až 2022 s celkovým nákladem přesahujícím 1,3 milionu  korun. Akci finančně podpořil Královéhradecký kraj dotacemi ve výši přesahující půl milionu korun. Nemalou částku vložila do opravy varhan Obec Kocbeře. Veřejnou sbírkou přispěli na obnovu varhan také občané. Poděkování patří výše uvedeným subjektům i všem dárcům a podporovatelům!

Již nyní jsou v plánu koncerty, na kterých se několikrát do roka rozezní tyto krásné varhany. Všichni jsou srdečně zváni na žehnání varhan i další koncerty.

Eva Rezková, starostka obce