„Vozidlo, které jsme dostali, budou hasiči využívat při zásazích ve Dvoře Králové nad Labem a v okolí, protože žirečská jednotka je zařazena do kategorie JPO III a může zasahovat jak na území města, tak mimo něj. Dále budou hasiči automobil používat také v rámci svého pravidelného výcviku,“ říká starosta města Jan Jarolím a pokračuje: „Velmi si vážím spolupráce s HZS Královéhradeckého kraje, který naše jednotky dobrovolných hasičů podporuje jak materiálně, tak i finančně, za což mu patří poděkování.“

Tatra, kterou mají nyní Žirečští k dispozici, prošla v roce 2004 generální opravou celé nástavby včetně výměny nádrží a čerpadel. „Cisterna má nádrže jak na vodu o objemu 8 200 litrů, tak na pěnidlo o objemu 800 litrů. Vítám, že vozidlo bylo předáno i s radiostanicí, která v původně zapůjčeném automobilu nebyla. Nyní je zajištěno spojení jak s krajským operačním střediskem, tak s velitelem zásahu,“ podotýká Zdeněk Šedivka, velitel hasičské stanice ve Dvoře Králové nad Labem.

Tatrovka bude trvale parkovat v garáži v hasičské zbrojnici v Žirči, která prošla již dříve stavebními úpravami, aby cisterna mohla zůstat i přes zimu napuštěná a byla připravená k výjezdu. Žirečská výjezdová jednotka má za sebou již více než tři a půl roku úspěšného fungování. „Přínos je to velký, máme za sebou spolehlivou jednotku, s velkou cisternou, hasiči jsou proškoleni i pro práci s dýchací technikou,“ kvituje spolupráci Zdeněk Šedivka.

Od března 2019 působí ve městě i druhá výjezdová jednotka, kterou tvoří dobrovolní hasiči z Verdeku. Tato jednotka je zařazena do kategorie JPO V a je určena pro zásahy pouze v katastru Dvora Králové nad Labem. Kromě běžného materiálového vybavení jednotky vedení města počítá i s dalšími výdaji na podporu činnosti verdeckých hasičů. „V loňském roce byl zpracován projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Verdeku a v rozpočtu města na letošní rok je schváleno 200 tisíc Kč na dopravní automobil, který by hasiči využívali např. k zásahům nebo pro dopravu dětí na hasičské soutěže,“ dodává Pavel Lev, krizový manažer města Dvůr Králové nad Labem, který má spolupráci města s dobrovolnými hasiči na starosti.

Silvestrovský výstup na Žalý
FOTO: Silvestrovský výstup na Žalý

Miroslava Kameníková