O možnosti obnovy železničního spojení se zajímá i Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Na začátku září se přímo v Otovicích její členové setkali s podporovateli této vize z obou stran hranice.

„Ta myšlenka sama o sobě je více než zajímavá - pro rozvoj jak Broumovska, tak i polského příhraničí je potřebná. Vidím tu velký potenciál v rozvoji cestovního ruchu, což by mohlo napomoci regionu na obou stranách hranice,“ věří předseda komise senátor Miroslav Nenutil.

Ten si je vědom, že trať je ve špatném stavu a železnice by se musela dělat defacto nová. „Troufám si říci, že investice by byly ve sta milionech korun. Každopádně by byla užitečná nejen v podpoře turistického ruchu, ale ulevila by i komunikacím zatížených přepravou z nedalekého polského kamenolomu,“ slibuje podat iniciativě pomocnou ruku.

Druhý den festivalového veselí v Novém Městě nad Metují je za námi. Promítané filmy Ženská na vrcholu a Chlap na střídačku  doplnily besedy  s režiséry a herci, v  doprovodném programu diváci slyšeli hity Dalibora Jandy v podání Richarda Kmocha a kapely G
FOTO: Chlap na střídačku zatím vede tabulku smíchu na festivalu komedie

Před deseti lety byl právě v souvislosti s tehdy nově otevřeným kamenolomem otovický starosta proti obnově železnice.

„Tehdy jsem byl označován za jediného starostu v republice, který nechce vlak,“ vzpomíná na mediální masáž, kterou si vysloužil, když hájil zájmy obce před „vidinou“ nákladních souprav převážejících kamenivo. A přestože Poláci chtěli posílat svůj kámen po české železnici přes Otovice, se starostou této pohraniční obce nikdo moc nejednal.

„Z Polska za mnou tehdy nikdo oficiálně nebyl a z české strany to byli pouze železniční nadšenci, kteří chtějí obnovit trať, protože dráhy jsou jejich koníček,“ připomíná situaci Petr Novák, který stejně jako většina obyvatel obce nechtěl, aby obnova železnice spočívala pouze v tom, že by se po trati proháněly soupravy nákladních vlaků – plně naložené kamenem z Polska a prázdné zpět.

Veselé festivalové roušky se prodávají v novoměstském Kině 70. Na rouškách je pět variant úsměvu a stojí 100 korun.  Foto: Festival české filmové komedie
FOTO: Festival komedie se rozesmál na rouškách i pod nimi

Aby obec nebyla ze hry vyšachovaná, tak radnice (aby nebyla odsunuta na vedlejší kolej) koupila zarostlý násep bez kolejí vedoucí ke státní hranici. V tu chvíli ale veškerá iniciativa o znovuzprovoznění trati jeko mávnutím kouzelného proutku utichla. „Viděl jsem v tom nějaké nekalé úmysly a obec v tom projektu asi překážela,“ domnívá se Petr Novák.

Pohled na železnici se ale změnil, když kámen po silnici začali vozit nákladní vozy, které dopravcilegálně přeregistrovali na traktory, aby obešly zákazové značky pro nákladní auta. „Ani v tom nejčernějším snu mě nenapadlo, že se budou udělovat výjimky. To byla docela podpásovka,“ říká starosta Petr Novák a připomíná. „Souboj s kamenolomem jsme prohráli, jeho provoz nezastavíme. V Čechách je problém s kamenivem a když už se tedy k nám vozí, tak by bylo lepší, aby se tak dělo po kolejích a ne po silnici,“ říká starosta,

Obnova trati je ale zatím stále jen ve stavu představ a snů. Že by o její obnovení měla nějaký enormní zájem třeba SŽDC to se rozhodně říci nedá.

„Na rovinu říkám, že to asi nebude prioritní akce SŽDC a Ministerstva dopravy ČR, ale myslím si, že čím více institucí se o tuto myšlenku bude zajímat, tak tím větší šanci má na úspěch,“ věří senátor Miroslav Nenutil.

Charitativní akce Den dobrých skutků v Náchodě.
FOTO:V Náchodě nechyběly roušky a dobrá nálada

„Mám už veškeré podklady a na nejbližším jednání podvýboru pro dopravu budu iniciovat, aby na další jednání byli přizváni zástupci SŽDC a ministerstva dopravy, a vyjádřili se. Nepředpokládám, že by hned řekli ,To je skvělá myšlenka, jdeme do toho.´ Je to rozhodně běh na dlouhou dobu. Bez prostředků EU to určitě nepůjde a vzhledem k tomu, že nyní se připravuje nové finanční období, tak je potřeba, aby se o projektu vědělo a bylo zřejmé, že se o něj zajímá více lidí a institucí,“ dodal senátor Nenutil.

Otovice nebyly díky své poloze nikdy izolovány. Obcí procházela obchodní stezka přes Tlumačov do Kladska. Spojení se světem se rozšířilo stavbou železnice Choceň - Broumov, která pokračovala přes Otovice dál do dnešního Polska. První vlak přijel do Otovic 10. prosince 1875.

Na den přesně o 130 let později (10. 12. 2005) v úseku Broumov-Otovice zastávka projel poslední pravidelný vlak. Tím se uzavřelo 60 let provozu na zbytku tratě 026 v úseku Meziměstí - Střední Stěnava. Poslední vlaky přes hranice projely v roce 1945 a po té ČSD dopravu do nového sousedního státu již neobnovily. Trať byla přehrazena a končí jedinou kusou kolejí na Otovice zastávka.