Přesněji: „Hráč s číslem 18 rozhodně není Zdeněk Zahálka, jak tvrdí Zápis o utkání.“

Následoval úprk zmiňovaného fotbalisty do kabin a poté se případem chtě nechtě musela zabývat i trojice rozhodčích.

Konfrontovat daného hráče se nepodařilo. Vedoucí domácího mužstva sudím oznámil, že „hledaná osoba“ spěchala do zaměstnání. Situaci následně dopodrobna popsal hlavní arbitr ve zprávě rozhodčího.

Tam mimo jiné stojí: „Po cestě do kabin ze vzdáleného hřiště na nás bylo voláno, že vedoucí hostů žádá o kontrolu totožnosti. Během toho zmíněný hráč utíkal směrem do kabiny mimo trasu rozhodčích. Hráč č. 18 nastoupil do druhého poločasu, tudíž dle Soutěžního řádu měl povinnost se kontroly totožnosti zúčastnit. Následně vedoucí domácího mužstva oznámil, že kontrola nemůže být provedena, protože zmíněný hráč ihned po skončení utkání odjel do zaměstnání do Prahy. Podle jeho karty a kontroly fotografie nám vzhled hráče nesouhlasí se skutečností.“

Případem se bude již ve středu zabývat STK.

Zpráva rozhodčího

Po utkání vedoucí hostů pan Hampl Jaroslav 52120226 sdělil rozhodčímu, že žádá o kontrolu totožnosti domácího hráče číslo 18 Zahálka Zdeněk 87070255. Následně v 18:05 byl obeznámen vedoucí domácích pan Dvořák Jaroslav 65040155 o kontrole totožnosti hráče číslo 18. Toto sdělení mu bylo řečeno za přítomnosti rozhodčího a jeho asistentů, pana delegáta a vedoucího hostujícího týmu. Hráč č.18 nastoupil do druhého poločasu, tudíž dle SŘ měl povinnost se kontroly totožnosti zúčastnit. Následně pan Dvořák oznámil, že kontrola totožnosti nemůže být provedena, protože zmíněný hráč ihned po skončení utkání odjel do zaměstnání do Prahy. Podle karty hráče a kontroly fotografie nám vzhled hráče nesouhlasí se skutečností. Po skončení utkání jsme opouštěli HP bez zjevných problémů. Po cestě do kabin ze vzdáleného hřiště na nás bylo voláno, že vedoucí hostů žádá o kontrolu totožnosti hráče č.18. Během tohoto zmíněný hráč utíkal směrem do kabiny mimo trasu rozhodčích. Pan Cimrman Patrik 84060179 byl ihned po příchodu obeznámen že bude provedena kontrola totožnosti domácího hráče. Listina domácích hráčů nebyla k dispozici v místě utkání. Vedoucí hostí na základě všech skutečností namítnul neoprávněný start domácího hráče č. 18 Zahálka Zdeněk 87070255.Vyjádření R:Po ukončení utkání se celá trojice rozhodčích shromáždila u středu HP a kontrolovala pohyb obou mužstev na HP. Obě mužstva se v poklidu loučila a odcházela směrem k lavičkám náhradníků, kde si brali věci a spořádaně odcházeli směrem do kabin. Celá trojice rozhodčích odcházela společně s delegátem utkání. Hlavní pořadatel šel cca 20 metrů od rozhodčích a delegáta utkání. za rozhodčími odcházeli hráči domácích a následně hráči hostů. Odchod do kabin probíhal bez zjevných problémů. Těsně před vchodem do prostoru kabin bylo na trojici rozhodčích voláno ze vzdálenosti cca 60 metrů, že chce hostující vedoucí zkontrolovat totožnost výše zmíněného hráče domácích. Celá trojice včetně delegáta a hlavního pořadatele počkala na místě na příchod vedoucího hostujícího týmu. Během čekání jsme si povšimli jak směrem k nám běží několik hráčů hostujícího týmu a křičí na nás, že hráč u kterého si žádají kontrolu totožnosti utíká do kabin jiným směrem než všichni ostatní. Domácí hráč o kterého se jednalo opravdu běžel do kabin mimo cestu rozhodčích, delegáta a všech ostatních hráčů. Po příchodu vedoucího hostujícího mužstva k rozhodčím se celá skupina rozhodčích, delegáta, hlavního pořadatele a vedoucího hostí společně odebrala směrem do kabiny rozhodčích. Během odchodu nás vedoucí hostí žádal o provedení kontroly totožnosti domácího hráče č.18. Po tomto sdělení byl ihned informován Hlavní pořadatel aby zajistil příchod zmíněného hráče a vedoucího domácích do kabiny rozhodčích s listinou hráčů domácího týmu. Vedoucí domácích dorazil do kabiny rozhodčích cca 10 minut po té co byl informován hlavní pořadatel. Vedoucí domácích dorazil sám bez zmíněného hráče a bez listiny hráčů. Ihned po příchodu nám sdělil že zmíněný hráč již není v prostoru stadionu, protože odjel do Prahy do práce. Zároveň nám sdělil, že listinu hráčů nemají s sebou. Vzhledem k těmto skutečnostem nemohla proběhnout kontrola totožnosti výše zmíněného hráče a nebylo tudíž možné ověřit namítnutí neoprávněného startu. Během čekání na domácího vedoucího byla otevřena karta domácího hráče u kterého byla žádána kontrola totožnosti. Dle fotografie se trojice rozhodčích domnívá že se skutečně o tohoto hráče nejednalo.

Trutnovští fotbalisté doma prohráli s týmem Benátek.
Premiéry za nula bodů. Trutnov neskóroval, Dvůr padl v přestřelce