Muž, jehož zdobí na jedné straně nezpochybnitelná píle pracovitého funkcionáře, na straně druhé stále poznamenává nechvalná minulost se skoro pět let starým skandálem v utkání mezi Příbramí a pražskou Slavií, kde byl v pozici čtvrtého rozhodčího opilý, stejně jako asistent Jiří Jech. Tehdejší předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta oba vyřadil ze seznamu sudích a posléze byli zbaveni i členství ve FAČR. To bylo Pilnému obnoveno poté, co Pelta už nebyl šéfem fotbalu kvůli kauze s dotacemi.

V roli předsedy OFS Trutnov každopádně Marek Pilný pokračovat chce a bude obhajovat svou poslední volbu z roku 2019. Osud voleb budou mít na svých bedrech kluby. Přesněji řečeno 37 podkrkonošských oddílů, které budou 15. ledna (kvůli situaci s covidem dojde k posunu na 29. 1., alternativně až 12. 2. - pozn. aut.) přičiněním svých delegátů volit předsedu OFS Trutnov pro další volební období.

Fotbal hraje i rozhoduje a na Trutnovsku chce Marek Pilný (47) obhájit post předsedy okresního fotbalového svazu.Fotbal hraje i rozhoduje a na Trutnovsku chce Marek Pilný (47) obhájit post předsedy okresního fotbalového svazu.Zdroj: Jan BartošVolby do Výkonného výboru OFS Trutnov se blíží. Kolik práce s jejich přípravou jako stávající předseda máte?
Abych pravdu řekl, tak hodně. Sám sobě jsem písařem, telefonistou, poslem či sekretářem. Je třeba vytvořit pozvánky, delegačenky a podobně, zajistit kontrolu statutárních a revizních orgánů klubů dle Stanov OFS ve Spolkovém rejstříku a jejich členství ve FAČR tak, aby vše vyhovovalo regulím (jedná se o 37 klubů a přibližně 200 osob - pozn. aut.). Těch úkonů je opravdu mnoho.

Čeká vás jistě i náročná příprava místa valné hromady. Ta se bude konat kde?
Je to přesně tak. Zvolili jsme snad prozřetelně trutnovský hotel Patria, který disponuje větším prostorem a budeme mít tedy větší předpoklad plnit případná covidová opatření. S nějakými dalšími záležitostmi pomůžou i ostatní kolegové, ale jestliže jsem za něco zodpovědný, rád mívám věci pod vlastní kontrolou.

Přibližte čtenářům, po kolika letech k volbám dochází…
Valná hromada se koná každé dva roky, z toho jednou za čtyři roky je volební. Občas přijde na řadu valná hromada mimořádná. Na rok 2021 tedy vychází ta volební s volbou Výkonného výboru OFS a Revizní komise OFS.

Jak dlouho vy už ve funkci předsedy OFS působíte?
Do Výkonného výboru OFS jsem byl jako člen zvolen poprvé v roce 2000 a v letech 2004, 2008, 2013 a 2019 jsem byl zvolen předsedou VV OFS Trutnov. Když chce stávající předseda opětovně kandidovat, není obhajování automatické. Vždy musí obdržet nové nominace z klubů a je na stejné startovní čáře jako kdokoliv jiný.

Není tajemstvím, že ve funkci chcete pokračovat. Očekával jste, že se najde někdo, kdo by vás chtěl vystřídat?
Většinou nebývám v očekávání něčeho takového. Já sám neovlivním, zda bude mít někdo jiný chuť, znalosti, podporu, spolupracovníky, trpělivost či jiné nutné předpoklady k tomu najít si čas pro ostatní. Znovu zopakuji to, co tvrdím neustále - až budu cítit, že můj potenciál tomuto okresu a fotbalu něco dát už je vyčerpaný, budu první, kdo půjde a bude shánět náhradu, která se nejdřív ve funkcionaření pro okresní fotbal rozkouká a dostane šanci se v tom etablovat a orientovat.

Na sociálních sítích a poté v rozhovoru pro Krkonošský deník se o své kandidatuře zmínil trenér Starých Buků Jiří Skuček. Překvapilo vás to? Očekáváte z jeho strany boj o vaše místo?
Od někoho jsem ten článek dostal na telefon a abych pravdu řekl, tak jsem v něm něco světoborného neobjevil. Nejvíc si z něj pamatuji slova „Marek to zvládá na okrese dobře“, „Marek je velmi zkušený funkcionář“ a „o mně se ví, že s rozhodčími jsem měl vždycky problém“. Jestli to je jediný program a jediná erudice pro tuhle práci, tak je to hodně málo. Nechci a nebudu hodnotit kvalitu někoho jiného, ale i na tohle místo je třeba dostat se postupně. Kdo to chce myslet s okresním fotbalem opravdu vážně a chce mu obětovat volný čas na úkor většiny ostatního, nemůže chtít jen v jeden okamžik se nechat vyvézt na vrchol a z něj teprve zjišťovat, co je vlastně tam dole pode mnou - a kdo vlastně chce a může mně být nápomocný. Správná cesta vede po schodech, ne výtahem!

Vést okresní fotbalový svaz jistě není snadné, vy to však zvládáte už několik let. Jak spokojeny jsou s vaší prací oddíly a zaznamenal jste někdy z jejich strany námitky nebo jiné kontroverze?
Jak spokojené jsou kluby, uvidíme na valné hromadě. To bývá nastavené zrcadlo skutečnosti. Přesto si dovolím říct, dle mých zkušeností a rozhovorů s představiteli klubů, že kdybychom nedělali to, co kluby potřebují a co chtějí, tak by se se mnou nebavili už mnohem dřív a chtěli jiného správce svých záležitostí. Cítím a mám pro valnou hromadu přímou podporu od mnoha z největších klubů okresu.

Kontroverze, pokud nějaké jsou, může přinášet fakt, že jste vedle aktivního fotbalisty také úspěšným rozhodčím. Jakou tento fakt podle vás může hrát ve volbě předsedy OFS Trutnov roli, zvlášť při pohledu do aktuálního dění v českém fotbale spojeném s nedávným zatčením Romana Berbra.
Nejen v našem sportu se musí mezi členy společenstva vždy najít nějací lídři. To, že jsem byl a jsem rozhodčím, mě na tuto funkci nenominovalo. V čem to ale naopak pomohlo, byla (pro rozhodčího myslícího to někam dotáhnout v „pískání“) dobrá znalost většiny fotbalových norem, na které si celý svůj profesní život zakládám. A to byl první impuls pro bývalého sekretáře OFS pana Jaroslava Hrušku, aby mě oslovil s nabídkou vést sportovně-technickou komisi OFS. To se psal rok 1998 a moje léta funkcionaření začínala.

Funkce rozhodčího se tedy pro práci předsedy OFS spíš vyplatila.
I tak se to dá říct. Nevytýkejme někomu, že je rozhodčí, hráč, trenér nebo vedoucí družstva. Všichni totiž k fotbalu patříme a jsme jeho součástí. Nevytýkejme nikomu vůli být prospěšný, nápomocný a na druhou stranu být hromosvodem nevole v době hledání společného nepřítele. Jako to probíhá z některých zájmových skupin právě teď. Živnou půdou jsou i sociální sítě a statusy některých individuí, které jsou psány perem nenávisti a neporozumění. Ale na to si člověk mého naturelu zvykne a je to pod jeho rozlišovací schopnosti.

Právě vy jste fotbalovou veřejností zaškatulkován mezi „Berbrovce“. Myslíte, že toto spojení má mít co do činění s volbou předsedy OFS ?
Dávat někomu nálepky toho či onoho je dnes hodně moderní. S místopředsedou FAČR za Čechy, panem Berbrem, jsem byl za posledních pět let v kontaktu možná tak třikrát. Třeba když jsem na podzim roku 2017 žádal Výkonný výbor FAČR prostřednictvím předsedy, místopředsedy a generálního sekretáře o nabytí členství v asociaci, přesně tak jak velí správný postup. Nebo na podzim 2020 jsem byl společně s dalšími přibližně sto třiceti delegáty svazů a klubů na asi pětiminutovém jednání české komory v prostorech konání valné hromady za jeho přítomnosti.

Kandidáti do VV OFS Trutnov

„Tým Marka Pilného“:
Marek Pilný, Jiří Štěpař, Karel Šiling, Bohumil Kafka, Jaroslav Švorc, Radek Kotyk a Pavel Hrubeš.

„Tým Jiřího Skučka“:
Jiří Skuček, Stanislav Mlejnek, Jiří Říha, Stanislav Ježek, Pavel Matějka st., Richard Kocík a Miroslav Seidel.

Ano pokračujte…
Tohle ani nemá cenu vyvracet, protože vlastně není co. A co víc, nemá to nic společného s fungováním našeho okresu. Rozšiřované zkazky, že „na okresech bývaly volby v atmosférách strachu a vyhrožování“, snad ani nemohou mít reálné základy. Mám takový přístup, že kdo se ke mně chová korektně a slušně, tomu oplácím stejnou mincí; kdo naopak nesmyslně útočí a napadá mě a moje spolupracovníky, není hoden mé pozornosti.

Podal již Jiří Skuček nebo někdo jiný kandidaturu a jste seznámen se jmény, které by měly kandidovat do jeho výkonného výboru?
Ke čtvrtečnímu poledni nebyla žádná jiná oficiální kandidatura doručena na sídlo OFS, vyjma mě samotného a ostatních lidí, náležících k našemu „týmu 2021-2025“. Žádná taková kandidátka tam zatím nebyla oficiálně podána. Ale na „okres“ půjdu v pátek odpoledne (rozhovor vznikal v pátek dopoledne - pozn. aut.), tak tam možná něco bude. Nemůžu tam být každý den (bývá tam paní ekonomka), nejsem zaměstnancem OFS ani asociace, jak se možná někdo domnívá. Jsem již 27 let zaměstnancem firmy v nižším managementu a funkcionářská práce pro okres je mým oblíbeným koníčkem. Takže vyvracím další možný mýtus - předseda VV OFS Trutnov není nijak honorovaná funkce.

Stávající podobu výkonného výboru známe. Jak by podle vašich představ měla vypadat ta, se kterou jdete do voleb nových?
Po několika volebních obdobích se rozhodli dál nepokračovat z pracovních důvodů Jarda Havlina a ze zdravotních nestor trutnovského sportu Míra Vosáhlo. Oběma moc děkuji za pomoc a podporu v minulých letech. Plánuji, že se s oběma důstojně rozloučíme všichni na Valné hromadě. Ostatní členové chtějí nadále kandidovat a výkonný výbor bych si přál volbou doplnit novými členy VV - pány Radkem Kotykem a Pavlem Hrubešem.

Volit předsedu budou kluby. Proč by měly volit právě vás? S čím do voleb jdete a co oddílům v podkrkonošském regionu nabízíte?
Jeden můj kamarád a kolega předseda OFS parafrázoval v jiné mutaci Deníku část výroku Winstona Churchilla, že „nabízí pot a slzy“. V nadsázce mohu říct, že k fotbalu pot patří, ale slz bych si přál co nejméně. A ve skutečnosti nemůžu přijít s něčím převratným než s tím, co děláme doposud - chci pokračovat v tom, v čem cítím naši silnou stránku - být nadále klubům pevnou oporou v jejich činnosti, být podpůrnou a servisní organizací všem, tedy i těm nejmenším klubům.

Můžete být v některých krocích i konkrétní?
Určitě. Budeme se dál snažit pomáhat v dotačních programech, v informovanosti klubům při zásadních událostech nutných pro jejich zdárný chod, náš aparát je vždy připraven pomoct. Zakládám si na tom, že jsem komukoliv k dispozici kdykoliv - v úterý v noci nebo klidně v neděli brzy ráno. Fotbalem žiji a jsem rád, když mohu být prospěšný nebo jen poradit. Zjednodušeně řečeno, budeme chtít dělat všechno to, co děláme doteď.

Máte obavy o setrvání ve funkci nebo už dopředu od klubů cítíte dostatečnou podporu?
Opravdu se nechci nechat strhnout k nějakému předpovídání výsledku voleb, ale s klidnou duší můžu říct, že se skoro každý den věnuji „tomu našemu fotbalu“ a doufám, že fotbalový činovníci na Valné hromadě tohle ocení. Vím, že každý není mým příznivcem a snad to ani není možné, ale pro ně ten fotbal dělám taky a doufám, že jednou nastane den, kdy aspoň někdo z nich si řekne „ale jo, díky“.

Jak vás osobně trápí aktuální stav, kde jsou už měsíce zastaveny amatérské soutěže a fotbal v zemi, tím spíš ten mládežnický stojí?
Mě osobně to mrzí hodně moc, protože z věkových důvodů se hodně a rychle krátí moje doba předurčená pro aktivní působení na trávnících. Ale určitě víc mě to mrzí u těch dětí, které nemají možnost nějak aktivně vybít svou energii a bohužel malý fotbalisté a fotbalistky přicházejí o cenné měsíce a roky se rozvíjet nejen v našem sportu.

Jak říkáte, sám jste fotbalistou, rozhodčím a činovníkem. Fotbalovým nadšencem. Je ve vás kapka naděje, že se na jaře vrátíme na zelené trávníky?
Já se nechci chlácholit žádnou nadějí, já v to pevně věřím! Musím věřit, protože už jsme si s covidem užili všichni dost. Pevně věřím, že nemoc zatlačíme do defenzívy a vakcína nás dostane brzy zpět k aktivnímu životu se všemi slastmi, co k tomu patří. Jsem jejím zastáncem a kdyby to šlo, chtěl bych ji již včera.