V souvislosti s projektem „Digitalizace členství“, který povede k vybudování nového „IS FAČR 2.0“, rozhodla Fotbalová asociace ČR o nutnosti zadání e-mailu u každého člena - a to tak, že každý člen musí mít v informačním systému uvedenou svoji vlastní e-mailovou adresu (ne tedy jednu společnou klubovou). Kdo ji už má správně zadanou, musí ji v systému ještě potvrdit (každý obdrží potvrzovací zprávu). Výjimkou jsou členové mladší 18-ti let, kde jsou dvě možnosti (adresa vlastní, případně zákonného zástupce). Posledním termínem k zadání adres je 15. březen.

Bez potvrzeného e-mailu si letos na jaře fotbalisté mistrovský zápas nezahrají. Více informací k nutným krokům jednotlivých hráčů a funkcionářů přináší webový odkaz https://clenstvi.fotbal.cz/.

NEJČASTNĚJŠÍ OTÁZKY

Bude e-mailová adesa poskytnuta třetím stranám?

Ne, e-mailová adresa členů nebude poskytnuta třetím stranám. Každý člen má na výběr. Pokud zvolí pouze „Potvrzuji e-mail,“ tak adresa bude sloužit pouze pro interní účely FAČR (např. přihlášení do IS 2.0.). Pokud člen zvolí „Potvrzuji e-mail a souhlasím s marketingem,“ tak se zařadí do databáze FAČR a bude dostávat např. pravidelné informace a zvýhodněné nabídky (vstupenky, merchandising atp.)

K čemu zádání e-mailu je a jaké výhody to přinese členům?

 Zadání e-mailové adresy přinese hlavně možnost přímé komunikace mezi FAČR a jeho členy. Bude sloužit jako unikátní vstupní klíč pro přihlášení do nového Informačního systému 2.0. V budoucnu tak budete mít okamžitý přístup ke statistikám, informacím, ale i nejrůznějším soutěžím a dalším benefitům.

Jaký typ informací budu od FAČR dostávat?

Nebudete vystaveni povinnosti odběru komerčních či marketingových sdělení, pokud s tím sami nebudete výslovně souhlasit. Obdržíte tak pouze oficiální zprávy a sdělení ze strany FAČR – například o dění ve Vašem klubu či soutěži.

Kdo může e-maily zadávat?

E-mailové adresy může zadávat administrátor klubu i každý člen asociace zvlášť (viz odpověď výše). Potvrzení adresy pak provádí každý člen zvlášť.

Do kdy se musí e-maily zadat?

Nejzazším termínem pro zadání a potvrzení e-mailové adresy je již zmíněný 30. červen 2020.

Jak mají postupovat děti a mladiství pod věkovou hranicí 18 let?

Pokud si děti a mladiství do 18 let, resp. jejich rodiče, nepřejí zadávat svůj e-mail, administrátoři vyplní e-mail za jejich rodiče či zákonné zástupce – v případě, že mají více dětí a chtějí zadávat pouze jednu adresu, tak i na tuto možnost je systém připraven.