Zpráva STK

Sportovně-technická komise OFS bere na vědomí odstoupení družstva mladší přípravky Sokola Bílá Třemešná ze soutěží. Klubu se dle RS čl. 37/3 uděluje pokuta 4000 korun. Utkání družstva byla zrušena, ostatní je aktualizováno v informačním systému FAČR.

Změny termínů: A1A0101 Mostek A – Kuks na neděli 2. 10. od 16.30. H1A03 turnaj mladší přípravky na sobotu 10. 9. od 9.00 (hřiště Lánov místo Bílé Třemešné). H1A09 turnaj mladší přípravky na sobotu 15. 10. od 9.00 (hřiště Mladé Buky místo Bílé Třemešné).

Zpráva DCK

Nepodmíněné tresty: David Coufal – ID 92091090 (Kuks) – 3 SUN od 14. 8. 2016 dle §48/3 DŘ. Marek Pokorný – ID 96011840 (Borovnice/Mostek B) – 3 SUN od 14. 8. 2016 dle §48/3 DŘ, Jan Rudolf – ID 94041339 (Rtyně) – 1 SUN od 14. 8. 2016 dle §46/1 DŘ, Aleš Vilám – ID 66010461 (Bohuslavice) – 1 SUN od 14. 8. 2016 dle §46/1 DŘ, Ladislav Gábor – ID 81121554 (Chotěvice) – 1 SUN od 15. 8. 2016 dle §46/1 DŘ. Martin Zezula – ID 71100294 (Bohuslavice) – žádosti o změnu trestu se nevyhovuje.

Disciplinární komise OFS Trutnov zahajuje disciplinární řízení s hráčem Martin Kos – ID 80120640 (Horní Maršov) z důvodu neuhrazení pokuty udělené 19. 5. 2016 (DR2016063813). V případě neuhrazení pokuty a nepředložení dokladu do 23. 8. 2016 bude hráči od 25. 8. 2016 zastavena závodní činnost nepodmíněně.

DCK OFS Trutnov zahajuje disciplinární řízení s hráčem Michael Suske – ID 92090630 (TJ Krupka – ID FAČR 4260151) z důvodu neuhrazení pokuty udělené 19. 5. 2016 (DR2016063814). V případě neuhrazení pokuty a nepředložení dokladu do 23. 8. 2016 bude hráči od 25. 8. 2016 zastavena závodní činnost nepodmíněně.

(ofs, to)