Zpráva STK

Výkonný výbor OFS oznamuje, že ve dnech 12. – 13. listopadu 2016 se v Trutnově uskuteční školení nových adeptů k získání „Trenér fotbalu licence C". Školení se koná pouze jednou za rok. Více v příslušném článku na www.ofstrutnov.com . Již nyní probíhá kontrola STK uvádění trenérů s licencí u všech družstev všech soutěží a u mnoha družstev chybí uvedení trenéra s licencí.

Sportovně-technická komise OFS rozhodla o protestu Jiskry Kuks s výsledkem, že protestu se nevyhovuje – odůvodnění na Úřední desce FAČR (https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti/10791).

Změna termínů utkání: A2B1203 Kunčice nad Labem – Svoboda nad Úpou na sobotu 29. října 2016 od 14 hodin.

Pokuta 200 korun za nehlášení výsledků (RS čl. 16): Bílá Třemešná (E1A0801-06, A1A0904), Úpice (G1A0807-09) a Vrchlabí (H1A0801-06).

Zpráva DCK

Nepodmíněný trest: Stanislav Horák – ID 77041195 (Poříčí) – 1 SUN od 9. 10. dle §46 DŘ.

Podmíněný trest: David Volhejn – ID 87121923 (Žacléř) – 2 SUP do 31. 12. dle §45/1 DŘ + pokuta 500 korun hráči splatná do sedmi dnů.
Vladimír Pišl – ID 91010699 (Kuks) – zastavení činnosti nepodmíněně od 10. 10., hráč se dostaví na jednání DCK dne 20. 10. od 16 hodin. Na jednání

DCK se dne 20. 10. od 16.00 dostaví také rozhodčí David Žerovnický – ID 76091155.

Klub Baník Žacléř uhradí klubu SK Janské Lázně vystavenou fakturu za poškozené příslušenství po utkání hraném 28. září.

(ofs, to)