Z důvodu několika udělených červených karet nechyběly hráčské tresty. Za jejich sběratele lze už pomalu označit hříšníka Martina Hlavatého z Vítězné.

Zpráva STK

Výkonný výbor OFS Trutnov oznamuje, že ve dnech 21. – 22. listopadu 2015 se v Trutnově koná školení nových trenérů na získání licence „Trenér fotbalu licence C". Cena školení je 1300 korun. Licence C je podmínkou pro vykonávání trenérské činnosti v rámci OFS a předpokladem pro studium vyšší trenérské licence. V jarní části bude STK OFS kontrolovat potřebnou licenci u družstev všech věkových kategorií hrajících soutěže OFS (při nesplnění licence a neuvádění trenéra bude klubu uložena pokuta za nesplnění RS čl. 3, bod 2).

Přihlášky lze zasílat nejpozději do 10. 11. na e-mail marek.pilny@centrum.cz. Více informací je možné získat na internetových stránkách OFS Trutnov.

STK OFS Trutnov bere na vědomí vyjádření klubu FC Bohuslavice k incidentu při utkání A1A Bohuslavice – Vítězná a ukládá klubu důtku. Při podobném provinění bude s klubem vedeno disciplinární řízení.

Klubu FC Vrchlabí se uděluje pokuta 200 korun za nehlášení výsledku utkání A1A Vrchlabí B – Mostek.

Zpráva DCK

Nepodmíněné tresty: Jiří Kostadinov – ID 77020404 (Horní Maršov) 6 měsíců nepodmíněně do 5. května 2016. Zákaz výkonu všech funkcí dle SŘ + pokuta klubu 1000 korun – §50/3 DŘ. Martin Hlavatý – ID 92121212 (Vítězná) 6 SUN od 1. 11. 2015 dle §44/2 DŘ, Lukáš Truhlář – ID 93030167 (Mostek) 2 SUN od 2. 11. 2015 dle §48/1 DŘ, Tomáš Vejnar – ID 82080980 (Vrchlabí B) 2 SUN od 2. 11. 2015 dle §48/1 DŘ, Libor Labík – ID 9032322 (Černý Důl) 2 SUN od 2. 11. 2015 dle §42/1 DŘ, Lešek Przybyla – ID 94051566 (Prosečné) 2 SUN od 2. 11. 2015 dle §46/1 DŘ, Pavel Matys – ID 65090222 (Radvanice) 1 SUN od 1. 11. 2015 dle §46/1 DŘ, Petr Šafařík – ID 92010039 (Lánov) 1 SUN od 1. 11. 2015 dle §46/1 DŘ, Michal Zajíc – ID 93092093 (Vrchlabí B) 1 SUN od 2. 11. 2015 dle §46/1 DŘ.

(ofs, to)