Zpráva STK

STK upozorňuje pořádající kluby v soutěžích mládeže na ustanovení rozpisu soutěží o odvolávání turnajů přípravek a mladších žáků. Bude-li z důvodu nepřízně počasí hrací plocha nezpůsobilá a utkání nebude možno odehrát, doporučuje se klubům zajistit odvolání přes předsedu VV a STK s dostatečným předstihem tak, aby se předešlo zbytečným cestovním nákladům dalších zúčastněných klubů.
STK rozhodla, že v případě nesprávně vyplněného zápisu z utkání A3A0804 Mladé Buky B – Chvaleč se ukládá klubu FK Chvaleč pokuta dle RS čl. 44/a 300 korun. Rozhodčí utkání Herák se předává k projednání do KR.

Změny termínů: A2A0903 Bílá Třemešná B – Starý Rokytník na 24. 10. 2012 od 16.00, G1A0601 turnaj v Lánově na 20. 10. 2012 od 10.00, G1A0604 turnaj v Pilníkově odložen na jarní část soutěží.

Chybí zápis: F1A0903 Poříčí – Dolní Kalná (rozhodčí Čapek).

Zpráva DCK

Tresty: Mario Bučko (Bernartice/ Žacléř B) – 8 SUN od 8. 10. 2012, Martin Kozaňák (Pilníkov) – 8 SUN od 8. 10. 2012, Tomáš Bachor (Horní Maršov) – 7 SUN od 8. 10. 2012, Ludvík Gartner (Bernartice/Žac-léř B – trenér) – zákaz výkonu funkcí dle SŘ na 4 SUN od 8. 10. 2012, Filip Gottstein (Podhůří B) – 3 SUN od 24. 9. 2012, Lukáš Dolejška Horní Maršov) – 2 SUN od 8. 10. 2012, Jakub Kynčl (Trutnov C) – 1 SUN od 8. 10. 2012, Jiří Prokeš (Prosečné) – neprojednáno, chybí náležitosti, hráč má zastavenou činnost.

Pokuta 1000 korun se ukládá klubu Jiskra Bernartice (vykázání trenéra družstva) dle vystavené faktury (bude zaslána).

Na jednání DCK se dne 18. října 2012 v 16 hodin dostaví předseda nebo sekretář klubu FK Chvaleč k vysvětlení nepřítomnosti hlavního pořadatele ve druhém poločase a po utkání A3A0903.