Losování nového ročníku předcházelo uzavření skončeného, spojené s předáním pohárů a odměn nejlepším.

Nová soutěž pro mladší přípravky

Novinku pro následující ročník je založení nové soutěže – a tou je soutěž mladších přípravek 4+1 (se sníženým počtem hráčů na čtvrtině hřiště).
Největším problémem je počet rozhodčích. Přestože každý klub hrající soutěže OFS musí mít dle rozpisu soutěží vlastního kvalifikovaného a vyškoleného rozhodčího, tak skoro polovina podmínku nesplňuje - ti pak musí platit do kasy OFS finanční kompenzaci ve výši 2 tisíce korun, ale i tohle opatření se míjí účinkem.

Kompenzace za sudí budou větší

Předseda VV Marek Pilný proto nastínil, že od příštího ročníku budou kompenzace navýšeny. „V tento okamžik podmínku nesplňuje celkem 21 klubů ze 44 našeho okresu, což představuje skoro polovinu! A to považuji již opravdu za alarmující, proto do příštího ročníku, sezóny 2008 - 2009, určitě citelně zmíněnou kompenzaci navýšíme a naopak kluby, které seženou více nových rozhodčích, budeme z těchto peněz zvýhodňovat. Nemyslím si, že není ve vašich silách v klubu, ať již ze současných nebo bývalých hráčů, nevytipovat vhodné lidi, kteří k tomu mají určité předpoklady. OFS se výzvami, pobídkami a výhodami snaží rozhodčí získávat, ale víc de facto nezmůže. Vnímám mnohdy nářky na kvalitu výkonů rozhodčích a rozumím tomu, ale kvalita se z již několikrát přebraného těžko vybírá. Proto nutně potřebujeme zvýšit základnu sudích a potom bude práce s nimi mnohem naplňující, systematičtější a něco platná“.

Fotbalu i letos pomohli sponzoři

Zajímavostí jsou také sponzorské počiny, které byly ze strany OFS zajištěny. Vítěz okresního poháru mužů obdrží od sponzora soutěže samopojízdný postřikovací vozík v hodnotě skoro 33 tisíc korun. Zároveň byly na aktivu vylosovány kluby (Bernartice, Kuks, Lánov a Mostek), kterým trávníkářská firma provede zdarma práce na hřištích (vertikutace) za 23 tisíc korun.