Město k poslednímu dni loňského roku vypovědělo místnímu Sportovnímu klubu nájemní smlouvu, která se týkala financování městského stadionu a upravovala jeho nájemní podmínky. Tato smlouva zaručovala v původní dvacetileté platnosti (od roku 1997) symbolické nájemné za užívání sportovních ploch pro SK, na což v roce 2004 navazovala smlouva SK se Sportovním centrem Semily o pronájmu se symbolickým plněním za užívání kabin.

Kromě těchto smluv se SK Semily dosud nepodílelo na údržbě prostor, péči o travnaté plochy, ani na platbách za spotřebovanou energii a vodu. Od loňského roku probíhá rokování obou stran, ze kterého by mělo vzejít nové znění smlouvy, jež by upravovalo spolupráci dotčených. Smlouva by měla zajistit rovné vztahy ve financování spolků a organizací města Semily tak, aby žádný spolek nebyl zvýhodněn před druhým.

Místní fotbalový klub se nyní nachází ve stavu nejistoty ze své budoucnosti. Nově vzniklé náklady by totiž pro klub podle vyjádření jeho zástupců mohly být téměř likvidační. Obě strany však avizují, že touží po dohodě, která by vedla k novému znění smlouvy.

Krkonošský deník oslovil zástupce obou zainteresovaných stran, aby se k celé situaci vyjádřili prostřednictvím dvou stejně formulovaných otázek.

Na jaké otázky odpovídali:

1. Je nutné měnit podmínky pro užívání městského stadionu pro SK Semily, resp. fotbalový klub, který ho převážně užívá a který je největším sportovním sdružením ve městě?

2. Jak nejlépe nastavit podmínky za užívání městského stadionu a sportovních ploch tak, aby nebyly pro fotbalový klub likvidační a aby byly narovnány podmínky pro všechny spolky a organizace ve městě?

SK Semily

Není to tak dlouho, kdy se chodilo do okresního města na ČFL, tedy třetí nejvyšší soutěž v České republice. Nyní se místní fotbalový oddíl musí spokojit s krajským přeborem Liberecka a navíc musí řešit, jak bude financován jeho domovský stadion. Za SK Semily odpovídal člen výboru Ladislav Pražák.

1. Původní smlouva vznikla dohodou o odbydlení investic, které sehnalo SK Semily, tj. cca 8 milionu korun do městského pozemku (tribuna, 1x hřiště, 1x hřiště meliorace).

Pro fotbalový klub by byla změna finančního přispění na chod stadionu velkým problémem. Rozpočet dáváme už nyní tak tak dohromady. Například: cestovné žáků do České Lípy přijde na cca 10 tisíc korun, rozhodčí domácích zápasů s cestovným je také v řádů tisíců. A ze vstupného, což je jeden z mála zisků SK  utržíme do dvou tisíc.

Nechceme skuhrat, ale opravdu je to dnes ode zdi ke zdi. Případný nájem nebo příspěvek na městský stadion bychom si prostě nemohli dovolit. Na druhou stranu chápu, že město hledá cesty, kde ve svém rozpočtu ušetřit peníze.

2. Je otázka, pro jaké spolky a organizace. Patří tam i městské kino s knihovnou, muzeum nebo kulturní centrum, které mají své placené zaměstnance, nebo dobrovolní pracovníci v dobrovolných organizacích? Dobrovolníci činnost vykonávají až po svém zaměstnání, kdy musejí zabezpečit své rodiny.

Nechci vytvářet dojem, že fotbal je jediné sportovní gró v Semilech, respektuji nohejbal, tenis, volejbal, ale svou základnou, činností i výsledky je fotbal prostě nejmasovější. Pak vzniká otázka, kam má jít  podpora.

Na závěr musím opakovat, že v Semilech je ekonomika slabá a klub na další výdaje skutečně nemá.

Město Semily

Nepříjemnou situaci musí řešit okresní město. V rámci celospolečenských úspor dochází také na sportovní, respektive fotbalový klub. Impuls vyšel právě z městského úřadu, za který jednání se sportovním klubem vede místostarostka Marcela Volšičková, která redakci Krkonošského deníku zaslala stanovisko města.

1. Ano, je třeba upravit podmínky a přesně vymezit využívané prostory. (Největším sportovním sdružením ve městě je TJ.)

2. Myslím, že je správné, že SK Semily dostal možnost navrhnout podmínky fungování na stadionu, zatím ale žádný písemný návrh nebyl předložen. Mám názor, že by klub měl  platit buď nájemné za využívané prostory, nebo si hradit údržbu prostor a travnatých ploch, včetně spotřeby energií a vody.

Tvrdý finanční dopad pak lze kompenzovat prostřednictvím podpory z Grantového programu města.

V letošním roce je v rozpočtu na údržbu městského stadionu vyčleněna částka 400 tisíc korun a z Grantového programu 139 tisíc korun.

V porovnání s ostatními spolky navíc nelze hovořit o likvidačních podmínkách. V letošním roce  v přepočtu na jednoho člena SK Semily do 18 let připadá z rozpočtu města částka 5 187 korun (pro srovnání průměrný příspěvek na 1 člena do 18 let v oblasti sportu v letošním roce činí  1 817 korun).