Zpráva STK

Sportovně-technická komise zahajuje řízení o protestu klubu SK Janské Lázně z utkání A1A1402 (poškození dveří hráčem Baníku Žacléř) a předává hráče Davida Volhejna – ID 87121923 k řízení do Disciplinární komise OFS.

STK požaduje po klubu Jiskra Lampertice bezpodmínečné vylepšení kvality a stability internetového připojení. Opakovaně došlo k výpadku před a po soutěžním utkání (nyní A2A0702). Nejde o první případ klubu, při dalších opakováních bude STK nucena postupovat razantněji.

STK upřesňuje termín turnaje G1A v Poříčí (Rtyně/Úpice, Radvanice) – hrát se bude v sobotu 1. 10. od 9 hodin.

Zpráva DCK

Nepodmíněné tresty: DCK kontumuje utkání A2A0701 Spartak Hajnice – Bernartice/Žacléř B na 3:0 a klubu Baník Žacléř se ukládá pokuta 6000 korun dle §69/1d DŘ.

Inzultace rozhodčího: František Otradovský – ID 85121138 (Bernartice/Žacléř B) – 18 měsíců nepodmíněně do 26. 3. 2018. Hráči se navíc ukládá pokuta 4000 korun splatná do sedmi dnů od rozhodnutí DCK dle §48/4 DŘ.

DCK ukládá klubu Jiskra Podhůří pokutu 2500 korun za neoprávněné nastoupení hráčů v pěti soutěžních utkáních soutěže F1A dle §69/1e DŘ.

Další tresty: Petr Matějíček – ID 73111342 (Podhůří) – 5 SUP do 31. 12. dle §50/3 DŘ, Stanislav Mlejnek – ID 76120136 (Podhůří) – 5 SUP do 31. 12. dle §50/3 DŘ, Pavel Čermák – ID 80020360 (Podhůří) – 5 SUP do 31. 12. dle §50/3 DŘ, Jan Rudolf – ID 9404 (Rtyně) – 4 SUN od 25. 9. dle §42/1 DŘ, Michal Kozaňák – ID 92060001 (Pilníkov) – 2 SUN od 25. 9. dle §45/1 DŘ, Vladimír Pišl – ID 91010699 (Kuks) – 1 SUN od 26. 9. dle §46/1 DŘ, Miroslav Hájek – ID 84100733 (Starý Rokytník) – 1 SUN od 26. 9. dle §43 DŘ, Tomáš Horký – ID 97020251 (Radvanice) – 1 SUN od 25. 9. dle §43 DŘ, Karel Benček – ID 84090718 (Kuks) – 1 SUN od 29. 9. dle §46/1 DŘ.

DCK zahajuje dle §89 DŘ disciplinární řízení s hráčem Davidem Volhejnem – ID 87121923 (Žacléř) z důvodu poškození majetku SK Janské Lázně po utkání A1A1402. Jmenovaný se dne 6. října v 16 hodin dostaví na jednání DCK. Zároveň klub SK Janské Lázně do 6. 10. doloží vzniklou škodu na majetku a předloží pro potřeby DCK fotografickou dokumentaci škody.

(ofs, to)