Zpráva STK

STK kontumuje utkání OP mužů Rtyně – Janské Lázně B na 3:0 dle Soutěžního řádu čl. 58/3. Klubu SK Janské Lázně se ukládá dle RS čl. 37/4 pokuta 5000 korun splatná dle vystavené faktury.

Změny termínů: A1A0902 Trutnov B – Lánov A na 10. 11. 2012 od 16.30 (UMT Trutnov), A2A0902 Trutnov C – Pilníkov na 6. 10. 2012 od 16.00, H1A0501 Staré Buky – Podhůří na 30. 9. 2012 od 10.00.

Chybí zápis z utkání mladších žáků Dolní Kalná – Kocbeře. Domácí klub dodá zápis do STK. Příští zasedání STK a DCK se koná výjimečně ve středu 26. září 2012 od 16 hodin.

Zpráva DCK

Nepodmíněné tresty: Josef Široký (Staré Buky) – 12 SUN od 17. 9.2012, Tomáš Groh (Kocbeře) – 6 SUN od 17. září 2012, Jaroslav Zbořil (Staré Buky) – 2 SUN od 17. 9. 2012, Jan Kuric (Staré Buky) – 1 SUN od 17. 9. 2012.

Na jednání DCK se 26. září 2012 v 16.15 dostaví Pavel Hanuš, ročník 1973 (Dolní Branná), Richard Gottstein, ročník 1964 (Podhůří) a Tomáš Hladík, ročník 1976 (Podhůří) – všichni mají zastavenou závodní činnost a výkon všech funkcí uvedených v Soutěžním řádu do vyřešení případu.

Dále se na jednání DCK dne 26. září 2012 v 16.15 dostaví rozhodčí Karel Šiling a Jan Andrýs.

Klub HAVEX Strážné se pro potřeby DCK vyjádří písemně do 26. 9. 2012 k chování některých diváků při utkání A1A0604 Strážné – Poříčí a k přijatým opatřením pořadatelské služby vůči nim.

Na jednání DCK se 26. 9. 2012 v 16.30 dostaví hlavní pořadatel utkání A2A0602 Lampertice – Černý Důl Jaroslav Drábek a rozhodčí utkání Otto Tandler.

Na jednání DCK se 26. 9. 2012 v 16.45 dostaví hráč Zdeněk Skuřenský (Chvaleč) a rozhodčí David Beránek.

Na jednání DCK se 26. 9. 2012 v 17 hodin dostaví kapitán Petr Menc a vedoucí družstva Tomáš Tomíček (oba Lánov) a rozhodčí Michal Mlynář a Jan Čapek. Vedoucí Tomíček má zastavenou závodní činnost a výkon všech funkcí uvedených v SŘ do vyřešení případu.

Na jednání DCK se 26. 9. 2012 v 17.15 dostaví statutární zástupce klubu Sokol Chotěvice z důvodu neuhrazeného vkladu do soutěží i přes výzvu STK z 13. září 2012. V případě nedostavení se a neuhrazení dlužné částky bude vůči klubu postupováno v souladu s disciplinárním řádem.

Poučení: Proti uvedeným rozhodnutím DCK OFS Trutnov se může potrestaný hráč, funkcionář, rozhodčí, delegát svazu nebo klub odvolat do 7 dnů ode dne oznámení či doručení rozhodnutí DCK k příslušnému odvolacímu orgánu, tj. VV OFS Trutnov, s doloženým odvolacím poplatkem ve výši 1000 korun dospělí, 500 mládež.

(ofs, to)