ZPRÁVA STK ZE DNE 28. 8. 2008:

STK kontumuje utkání OP dorostu C1A0304 Ta Hostinné – FK Mostek na 0:3 (původně 2:1) pro nepodrobení se kontrole totožnosti (dle SŘ čl.35/2d) a neoprávněný start hráče Martina Jakoubka (dle SŘ čl.58/4 a 58/8g, h). Klubu Ta Hostinné se ukládá dle RS čl.44/c pokuta ve výši 2000 Kč splatná do 25. 9. 2008. Dále se hráč Martin Jakoubek, kapitán Tomáš Pešta a vedoucí družstva Pavel Urban předávají k projednání do DCK.

STK rozhodla o uložení pokuty ve výši 1000 Kč dle RS čl.37/3 klubu SK MFC Svoboda za odhlášení družstva starší přípravky dopisem z klubu ze dne 28. 8. 2008. Okresní přebor starší přípravky proto musel být STK drobně poopraven a na všechny klubu soutěže bude v příštím týdnu rozeslán opravený rozpis utkání pro podzim 2008. Turnaj, který se měl hrát 7. 9. ve Svobodě, se přesouvá do Malých Svatoňovice a domácí tým hraje místo odstoupeného družstva.

Klub Sp Úpice do příští schůze STK dodá zápis z utkání A2A0104 Úpice B – D. Kalná B nebo podací lístek od odeslání tohoto zápisu.
Náhradní termíny a oprava času utkání: A1A1501 St. Buky – Kocbeře (2. 9., 17.30, A2A0307 J. Lázně B – Volanov (3. 9., 17.30). Turnaj mladší přípravky 6. 9. v D. Kalné začíná správně ve 13 hodin.

Pokuty – 200 Kč – Kunčice: chybějící vedoucí družstva v zápise o utkání A1A0303; 200 Kč – Pilníkov: chybějící vedoucí družstva v zápise o utkání A1A0305.

Předání do komise rozhodčích: Machata - chybějící vedoucí družstva hostí v zápise o utkání A1A0303; Kurtinec - chybějící vedoucí družstva hostí v zápise o utkání A1A0305.

ZPRÁVA DCK ZE DNES 28. 8. 2008:

Nepodmíněné tresty: Pour Miloš (Rtyně) – 4 SUN od 25. 8. 2008 (z podmínky), Fikejz Marek (St.Buky) – 2 SUN od 25. 8. 2008, Janoušek Michal (Chotěvice) – 1 SUN od 25. 8. 2008, Urban Pavel (Hostinné) - zákaz výkonu funkcí v do 31. 12. 2008, Pešta Tomáš (Hostinné-dorost) – zákaz výkonu funkce kapitána do 31. 12. 2008.

Podmíněné tresty do 30. 11. 2008: Bálint Miroslav (Chvaleč) – 3 SUP, Macela Radek (Libeč) – 2 SUP, Babič Martin (Dolní Branná) – 2 SUP.
Další opatření: Jakoubek Martin (D. Králové – dorost) – zastavena činnost, předáno k projednání DCK ŘKČ Praha.

ZPRÁVA ČMFS

KRÁLOVÉHRADECKÝ KFS – disciplinární komise – důtka:
Č. Skalice. Podmíněně tresty do 30. 11. 2008: Schod (Doudleby) – 1 SU, Hlína (Černilov) – 1 SU, Majer (Kunčice) – 1 SU, Jankaj (Kunčice) – 1 SU, Chaloupka (Kostelec n. O.) – 1 SU, Zilvar (Dobruška) – 1 SU, Šulitka (Úpice) – 1 SU, Svěcený (Hlušice) – 1 SU, Rejchrt (Jaroměř) – 1 SU, Lisičan (Babí) – 2 SU, Šorm (Javorka) – 1 SU. Nepodmíněné tresty: Černohlávek (Chlumec) – 1 SU od 24. 8. 2008, Klapal (Kostelec n. O.) – 1 SU od 24. 8. 2008, Effenberk (Dobruška) – 1 SU od 24. 8. 2008, Mráz (Vamberk) – 3 SU od 24. 8. 2008, Procházka (Týniště) – 3 SU od 25. 8. 2008, Balcar (Úpa) – 2 SU od 24. 8. 2008, Jahelka (Dohalice) – 1 SU od 25. 8. 2008, Dlabáček (Nový HK) – 2 SU od 17. 8. 2008, Jebavý (Č. Skalice) – 25. 8. 2008 – 24. 11.2008.

Žádosti o změnu trestu: Tér (Kosičky) a Trudič (Č. Kostelec) – žádosti se zamítají. Případ utkání č. C1A0305 MFK Nové Město n. M. – SK Týniště n. O: Trenér družstva dorostu Týniště František Ullrich se do 3. 9. 2008 písemně vyjádří ke svému chování v utkání č. C1A0305, nebo se osobně dostaví dne 4. 9. 2008 v 15.00 na jednání disciplinární komise. Vedoucí družstva dorostu Týniště Josef Kulíšek se do 3. 9. 2008 písemně vyjádří ke svému chování po utkání č. C1A0305, nebo se osobně dostaví dne 4. 9. 2008 v 15.00 na jednání disciplinární komise. SK Týniště se písemně vyjádří k chování trenéra Ullricha v utkání č. C1A0305 a vedoucího Kulíška po utkání č. C1A0305, nebo se dne 4. 9. 2008 v 15.00 dostaví na jednání disciplinární komise zástupce klubu. Do vyřešení případu mají oba zastavenou činnost.

Případ utkání č. C2B0303 Babí – Vamberk: SK Babí a hráč David Hátaš se písemně vyjádří ke skutečnostem „zaslání vyjádření k vyloučení“, ač hráč Hátaš vyloučen dle „Zápisu o utkání č. C2B0303“ nebyl. Hráč Hátaš má do vyřešení případu zastavenou činnost. Neprojednáno – chybí náležitosti – hráči mají zastavenou činnost do vyřešení případu: Csontos (Týniště), Šulc (Babí).

Sportovně–technická komise: 1. Schválená změna termínu: Nový HK – Vamberk (dorost) – se hraje 5. 10. 2008 v 15.00. 2. Případ řešení utkání C2A0201 Robousy – Sobotka: Na příští zasedání STK tj. 4. 9. 2008 v 15.15 hodin se dostaví hlavní rozhodčí utkání č. C2A0201 Jakub Odvárko, kapitán družstva Robous Zdeněk Jirásek, vedoucí družstva Robous Zbyněk Materna, hráč SK Sobotka Marek Žďánský, kapitán družstva Sobotka Vítězslav Bárta, vedoucí družstva Sobotka Ladislav Štróbl. Sobotka je povinna zajistit na toto jednání registrační průkaz hráče Žďánského. 3. Pořádková pokuta: STK na základě SŘ fotbalu čl. 57, odst. a) a RS KFS čl. 18 uděluje pokutu ve výši 500 Kč pro Sokol Stará Paka. Částka bude odečtena ze soutěžního příspěvku. 4. Soupisky: Do 3. 9. 2008 předloží na sekretariát KFS soupisky: Náchod A (st. a ml. žáci), Nový Bydžov A (starší žáci), Olympia HK A (starší žáci). 5. Předložení videozáznamu: Rychnov n. K. – Č. Kostelec (KP mužů), Jičín – Trutnov (KP mužů). Videozáznam předloží do 3. 9. 2008 na sekretariát KFS. 6. Rozlosování Čs. poháru mužů: STK provedla rozlosování ČP mužů a toto rozlosování bude rozesláno na jednotlivé kluby.