STK 25. 9. 2008:

STK tímto nařizuje všem klubů řízeným OFS Trutnov:
povinností všech klubů je zajistit, aby všechny nápoje (pivo, víno, limo, kafe, čaj atd.) vnášené do prostoru a blízkosti hřiště a do hlediště nebyly ve skle nebo jiných pevných nádobách, ale pouze v plastových kelímcích. Za toto je zodpovědná vždy pořadatelská služba klubu. Bude-li rozhodčím uvedena v zápise skutečnost o nerespektování nařízení, bude s tímto písemně v zápise seznámen hlavní pořadatel (s podpisem) a STK pořádající klub potrestá pořádkovou pokutou dle RS čl.44/a. Začátek platnosti tohoto nařízení je od 29.9.2008.

STK ukládá klubu FK Baník Radvanice pokutu ve výši 2.000,-Kč dle RS čl.44/b,c pro nedostatečnou pořadatelskou službu a neukázněné chování diváků po utkání A1A0606 Radvanice – Podhůří (pokuta je splatná do 30.10.2008). Dále se klubu Radvanice nařizuje zvýšení pořadatelské služby na utkání dospělých na 8 pořadatelů do 23.6.2009.

STK kontumuje utkání 4.třídy dospělých A3A0705 Chvaleč – Hajnice pro nedostatečný počet hráčů hostí (zůstává výsledek 4:0). Klubu Hajnice se ukládá dle RS čl.37/6 pokuta 2.000,-Kč (pokuta je splatná do 23.10.2008).

STK kontumuje utkání OP dorostu C1A0704 H.Maršov – Prosečné na 0:3 pro nenastoupení družstva domácích! Klubu H.Maršov se dle RS čl.37/4 ukládá pokuta 1.500,-Kč a klub H.Maršov uhradí klubu So Prosečné dle RS čl.37/5 cestovné ve výši 960,-Kč (oboje splatné do 23.10.2008).

STK kontumuje utkání OP žáků E1A0702 FKM Úpa C – D.Branná na 3:0 pro nedostavení se družstva hostí. Klubu D.Branná se ukládá dle RS čl.37/4 pokutu 1.000,-Kč (pokuta je splatná do 23.10.2008).

Do 2.10.2008 se písemně vyjádří So B.Třemešná k fungování pořadatelské služby a chování příznivců domácích a hostí při utkání A1A0704. FK Baník Radvanice se písemně vyjádří k chování svých fanoušků při stejném utkání.

Výzva pro Jiskru Podhůří – splatnost pokuty z minulé zprávy (6.000,-Kč) je do 16.10.2008.

STK bere na vědomí vyjádření Sp Hajnice a Ji Kuks.

DCK 25. 9. 2008:

nepodmíněné tresty:
Gančarčík Pavel (Č.Důl) – zákaz činnosti nepodmíněně do 30.6.2009
Bartoš Michal (M.Svatoňovice) – 3 SUN od 22.9.2008
Štís Martin (Radvanice) – 2 SUN od 22.9.2008
Mesner Petr (Úpice B) - 1 SUN od 22.9.2008

podmíněné tresty do 31.12.2008:
Smejkal Zdeněk (Podhůří) – 3 SUP
Haase Miloš (St.Buky) – 3 SUP
Hospodka Ladislav (Podhůří B) – 2 SUP
Janoušek Miroslav (Libeč) – 2 SUP

Zpráva ze zasedání komisí KFS

Disciplinární komise

DCK rozhodla na svém zasedání dne 25. září 2008 rozhodla takto:

Podmíněně tresty do 31. 3. 2009:
Jarotek (Lhota p. L.) – 1 SU,
Slánský (České Meziříčí) – 2 SU,
Stach (Vrchlabí) – 2 SU,
Saidl (Rudník) – 1 SU,
Gajdoš (Meziměstí) – 2 SU,
Kovač (Hostinné) – zákaz výkonu funkce podmíněně na 2 SU,
Merxbauer (Předměřice) – 1 SU,
Hála (Červený Kostelec) – 2 SU.

Nepodmíněné tresty:
Kuncl (Žacléř) – 3 SU od 14. 9. 2008,
Šulc (FC Nový Hradec Králové) – 1 SU od 21. 9. 2008,
Bárta (Červený Kostelec) – 1 SU od 21. 9. 2008,
Florian (Náchod Deštné) – 5 SU od 22. 9. 2008,
Kubišta (Kunčice) – 4 SU od 22. 9. 2008 (z PO),
Rind (České Meziříčí) – 5 SU od 21. 9. 2008,
Salač (Hostinné) – 2 SU od 21. 9. 2008,
Čáp (Úpice) – 1 SU od 22. 9. 2008,
Šubrt (Teplice n. M.) – zákaz výkonu funkce nepodmíněně na 2 měsíce od 14. 9. 2008.

Změna trestu:
Peterka (Úpice) – 10 SU podmíněně do 30. 6. 2009.

Uzavření případu utkání č. A1A0604 FK Trutnov – FC Nový Hradec Králové:
a) Placák David (FC Nový Hradec Králové) – 6 SU nepodmíněně (z PO). Uděleno dle DŘ příl. 1, odst. 3, pís. b).
b) Matějus Pavel (FC Nový Hradec Králové) – 5 měsíců nepodmíněně s přerušením – od 15. 9. 2008 do 15. 11. 2008 a od 15. 3. 2009 – 15. 6. 2009. Uděleno dle DŘ příl. 1, odst. 3, pís. c).
c) Petera Josef (FC Nový Hradec Králové) – zákaz výkonu funkce nepodmíněně na 1 měsíc od 15. 9. 2008. Uděleno dle DŘ příl. 1, odst. 3, pís. b).
d) FC Nový Hradec Králové – pokuta 10.000,- Kč. Uděleno dle DŘ příl. 2, odst. 1, pís. a) (splatno dle faktury KFS).

Zahájení šetření
Utkání č. A3B0106 Loko Hradec – Ohnišov
Trenér Lokomotivy Hradec Králové Luděk Pečenka se písemně vyjádří ke svému chování v uvedeném utkání. Vyjádření zašle do 1. 10. 2008 nebo se osobně dostaví na jednání DCK dne 2. 10. 2008 v 15.00 h. Lomotiva Hradec Králové – oddíl kopané se písemně vyjádří k chování trenéra Luďka Pečenky v uvedeném utkání do 1. 10. 2008 nebo se na jednání DCK dne 2. 10. 2008 v 15.00 h dostaví statutární zástupce klubu.

Utkání č. C1A0702 Jičín Červený Kostelec:
SK Jičín předloží do 1. 10. 2008 kopii lékařské zprávy o stavu zranění hráče Libora Maurera, který byl zraněn v uvedeném utkání. Hráč Červeného Kostelce Pavel Hejzlar má do vyřešení případu zastavenou činnost.

Pokračování šetření
Utkání č. E1A0605 Jaroměř – Náchod Deštné B:
Prodloužené termíny:
Písemně do 1. 10. 2008 na sekretariát KFS.
Nebo osobní dostavení na jednání DCK: 2. 10. 2008 v 15.15 h.
Trenér Tomáš Lupínek má dál zastavenou činnost do vyřešení případu.

Utkání č. C2A0201 Robousy – Sobotka:
Hráč Patrik Szabo (Sobotka) se dne 2. 10. 2008 v 15.30 h. dostaví na jednání disciplinární komise. Na jednání disciplinární komise ve stejný termín se dále dostaví hlavní rozhodčí utkání Jakub Odvárko. Dále se na toto jednání dostaví vedoucí družstva Robous Zbyněk Materna a kapitáni družstev – za Robousy Zdeněk Jirásek a za Sobotku Vítězslav Bárta.
Účast jmenovaných je povinná. V případě nedostavení se bude jmenovaným zastavena činnost.

Pokuty:
Hostinné – 1 000,- Kč
Teplice n. M. – 1 000,- Kč
Pokuty jsou splatné dle zaslaných faktur KFS.

Sportovně technická komise dne 25. září 2008

1. Změny termínů – opravy
A2A0806 Dvůr Králové B – Chlumec n. C. (hř. Podharť): NE 28. 9. 2008 v 16.30 – oprava.
C2A0803 Lánov – Kobylice: SO 27. 9. 2008 ve 14.00 – oprava.
Český pohár mužů: Úpice – Broumov se hraje 15. 10. 2008 v 16.00 h (změna termínu z důvodu kolize s akcí KFS).

2. Změna hrací plochy
RMSK Cidlina Nový Bydžov – dorost B – od 25. 9. 2008 do konce pozimní části soutěže – hrací plocha umělá tráva v Chudonicích.

3. Předložení videozáznamů
Oddíly – kluby hrající v 8. kole krajského přeboru mužů na svém hřišti, předloží na sekretariát KFS videozáznam z tohoto utkání. Termín předložení je středa 1. 10. 2008.

4. Pokuta
Dle RS KFS čl. 18 uděluje STK pokutu pro AFK Častolovice ve výši 500.- Kč za nehlášení výsledku žáků (u.č. E2B0703+F2B0703) dle uvedeného článku RS. Pokuta bude odečtena z vkladu do soutěží.

5. Neoprávněné čerpání čekací doby 1. FK Nová Paka – utkání E2A0702 – 1. případ neoprávněného čerpání čekací doby.

(pil, ce)