STK 02. 10. 2008:

STK kontumuje utkání 4.třídy dospělých A3A0803 Chotěvice - Podhůří B na 3:0 pro nedostavení se družstva hostí. Klubu Podhůří se ukládá dle RS čl.37/4 pokuta 2.500,-Kč (pokuta je splatná do 5.11.2008). Z této pokuty OFS převede So Chotěvice 500,-Kč za ušlý zisk ze vstupného;
náklady za přípravu hrací plochy žádat nelze, protože byl sehrán předzápas 3.ligy žen.

STK ukládá So B.Třemešná pokutu ve výši 1.000,-Kč dle RS čl.44/b pro nedostatečný výkon pořadatelské služby při utkání A1A0704. Dále se klubu FK Baník Radvanice ukládá pokuta 500,-Kč dle RS čl.44/a pro nerespektování výzvy řídícím orgánem k vyjádření se k chování diváků v témže utkání.

Ji H.Maršov se do 8.10.2008 písemně vyjádří k důvodu čerpání čekací doby a tím zpoždění utkání C1A0804.

KR: Nevařil – pozdní dodání zápisu A1A0706, nedodání zápisu A1A1402 ani do 2.zasedání STK (návrh pokuty 300,-Kč)
Dytrych – chybí kolo a číslo utkání (A1A1405)
Louda – hrubě nedostatečný a nesprávně provedený popis vyloučeného hráče (A2A0801)


DCK 02. 10. 2008:

nepodmíněné tresty:
Chlebo Marek (Bernartice) - 3 SUN od 25.9.2008

podmíněné tresty do 31.12.2008:
Borovský Miroslav (Prosečné) - 3 SUP
Hnízdo David (D.Kalná B) - 3 SUP
Kubelka Jaroslav (B.Třemešná) - 3 SUP

Zpráva ze zasedání komisí KFS

Disciplinární komise

DCK rozhodla na svém zasedání dne 2. října 2008 takto:

Podmíněně tresty do 31. 3. 2009:
Pečenka (Lokomotiva Hradec Králové – trenér ) – 1 měsíc,
Lesák (Olympia Hradec Králové) – 1 SU,
Kozák (Trutnov) – 1 SU,
Brožek (Žacléř) – 2 SU,
Duch (Horní Staré Město) – 1 SU,
Brandejs (Teplice n. M.) – 4 SU,
Veselík (Teplice n. M.) – 1 SU,
Schejbal (Lokomotiva Hradec) – 2 SU,
Przybyla (Hostinné) – 2 SU.

Nepodmíněné tresty:
Lupínek (Náchod Deštné – trenér) – 1 měsíc od 14. 9. 2008
Szabo Patrik (Sobotka) – 3 měsíce s přerušením takto: od 2.10. 2008 do 3.11. 2008 a od 25. 3. 2009 do 24. 5. 2009,
Hejzlar (Červený Kostelec) – 2 měsíce od 21. 9. 2008 do 20. 11. 2008,
Král (Nová Paka) – 4 SU (z PO) od 29. 9. 2008,,
Neppl (Hořice) – 2 SU 29. 9. 2008,,
Čížek (Dohalice) – 1 SU od 28. 9. 2008,,
Sedláček (Vamberk) – 1 SU od 29. 9. 2008,
Přibyl (Hronov) – 4 SU od 29. 9. 2008,
Ďuran (Vamberk) – 1 SU od 29. 9. 2008,
Zach (Dobruška) – 1 SU od 28. 9. 2008,
Albert (Žacléř) – 1 SU od 29. 9. 2008,
Zemánek Vojtěch (Rychnov n. K.) – 3 měsíce s přerušením takto: od 2. 10. do 3. 11. 2008 a od 25. 3. 2009 do 24. 5. 2009.

Žádost o změnu trestu:
Němeček (Janské Lázně) – zamítá se.

Pokuty:
Náchod Deštné – 1 000,- Kč
Lokomotiva Hradec Králové – 1 000,- Kč.
Splatnost uvedených pokut je dle faktury vystavené KFS.

Zahájení šetření:
1. Disciplinární komise zahajuje šetření ve věci komentáře na oficielních stránkách Královéhradeckého KFS. Za tímto účelem se dostaví 9. 10. 2008 v 15.30 h. na jednání disciplinární komise hráč FC Nový Hradec Králové p. David Placák.

2. Případ utkání č. A3B0803 Babí – Teplice n. M.: Oddíl kopané Slavoj Teplice n. M. se do 8. 10. 2008 písemně vyjádří k chování diváků v uvedeném utkání(polití AR2 pivem – na základě identifikace kapitána družstva Teplic n. M. p. Brandejse) nebo se dne 9. 10. 2008 v 15.15 dostaví na jednání DCK statutární zástupce oddílu.

3. Případ utkání č. A2A0803 Nový Bydžov B – Milíčeves:
RMSK Cidlina Nový Bydžov se do 8. 10. 2008 písemně vyjádří k chování pořadatele p. Jiřího Kolínka v uvedeném utkání nebo se dne 9. 10. 2008 v 15.00 h. dostaví na jednání DCK statutární zástupce klubu.

Sportovně technická komise dne 2. října 2008

1. Změny termínů
Broumov – Týniště n. O. (KP dorostu) – hraje se 25.10. v 9.30 a 11.30 h.
Týniště n.O. – Vrchlabí (KP dorostu) – hraje se 18. 10. v 11.00 a 13.15 h.
Jičín B – Žacléř (I.B třída mužů) – hraje se 9. 11. ve 14.00 h.
Jičín – Hořice (KP žáků) – hraje se 9. 11. v 9.30 a 11.15 h.
Kostelec n. O. – Meziměstí (I. třída žáků) – hraje se 26. 10. v 9.30 a 11.15 h.
Solnice – Machov (I. tř. dorostu) – hraje se 28. 10. 2008 ve 14.00 h.
Týniště n. O. – FKM Úpa (KP dorostu) – hraje se 4.10. v 11.00 a 13.15 h.

2. Kontumace utkání
Utkání I. tř. dorostu č. C2A0801 Robousy – Úpice se kontumuje dle SŘ fotbalu čl. 58, odst.8, pís. g) s výsledkem 3:0 a tři body pro SK Hošek Robousy – hostující hráč se odmítl podrobit kontrole totožnosti. SK Sparta Úpice se předává k dalšímu šetření do disciplinární komise.

3. Změna hrací plochy:
Utkání KP st. a ml. dorostu C1A0901+D1A0901 Jičín – Rychnov n. K. se hraje na umělé trávě v Jičíně.