1/1

Jiskra přestaví chatky, získala pod nimi pozemky.

Jiskra přestaví chatky, získala pod nimi pozemky.

Zdroj: ÚZSVM