Galerie: Když zemře milovaný mazlíček pohřebnictví Fatima nabízí důstojné rozloučení

Při kremaci má zvíře u sebe speciální kámen, s unikátním číslem, který zajišťuje garanci, že bylo zpopelněno konkrétní zvíře. Pohřební služba Fatima nabízí možnost vyrobit z popela mazlíčka šperk. Pohřebnictví nabízí velký výběr urniček. Jako ozdobu lze využít i otisk tlapky zvířátka. Chladící zařízení v Hradci Králové. Kancelář v Hradci Králové. Kancelář v Hradci Králové. Krajská zástupkyně pohřebnictví Barbora Nováková. Služební vůz firmy Kremace zvířat Fatima. Služební vůz firmy Kremace zvířat Fatima. Krematorium nabízí široký výběr urniček. Krematorium nabízí široký výběr urniček. Pohřebnictví nabízí i možnost vyrobit šperky s popelem mazlíčka. Krematorium nabízí široký výběr urniček. Krematorium nabízí široký výběr urniček. Krematorium nabízí široký výběr urniček. Památečních předmětů nabízí pohřebnictví Fatima spoustu. Památečních předmětů nabízí pohřebnictví Fatima spoustu. Památečních předmětů nabízí pohřebnictví Fatima spoustu. Třeba i otisky tlapek. Památečních předmětů nabízí pohřebnictví Fatima spoustu. Památečních předmětů nabízí pohřebnictví Fatima spoustu. Památečních předmětů nabízí pohřebnictví Fatima spoustu. Památečních předmětů nabízí pohřebnictví Fatima spoustu.