Galerie: Řemeslné trhy v Hostinném přilákaly mnoho návštěvníků