Galerie: Ve Dvoře zápolili v rodinné a dovednostní hře mölkky