Jelikož se obec v té době skládala ze čtyř oddělených osad, Karlovice, Svatoňovice, Radvánovice a Roudný (osada Sedmihorky, dříve Nová Ves se ke Karlovicím připojila až roku 1953 po odluce od Mašova), nebylo jednoduché se na založení sboru dohodnout. Nakonec se zástupci jednotlivých osad spolu se starostou Josefem Roubíčkem shodli, že založí hned tři hasičské sbory: v Roudném (ustaven 20. srpna 1922), v Radvánovicích (16. prosince 1923) a společný pro Karlovice a Svatoňovice (3. prosince 1922). V Nové Vsi vznikl hasičský sbor až v roce 1930.

Až do konce roku 1958 fungovaly všechny čtyři sbory odděleně, pořizovaly si vlastní techniku a stavěly si vlastní zbrojnice v jednotlivých osadách. Hasiči nezasahovali jenom při požárech a pohromách, ale v každé vsi byli hybateli kulturního, společenského a sportovního dění. Nicméně pomoc bližním v ohrožení vždy byla jejich hlavním posláním. Ještě oddělené hasičské sbory budoucího SDH Karlovice zasahovaly například při požáru domu Dudkových v Karlovicích v roce 1932, domu Ryskových v roce 1933, stodoly statkáře Pekaře z Valdštýnska v roce 1934, požáru chléva ve dvoře v Hořensku v roce 1935 a mnoha dalších. Činnost hasičských sborů ochromila německá okupace a druhá světová válka, přesto místní hasiči pomáhali například při náhlých povodních, které kraj postihly v květnu roku 1941.

Sbor dobrovolných hasičů Karlovice jako takový vznikl 20. prosince 1958 na ustavující schůzi v dnes již neexistujícím hostinci U Pabišků (tehdy Jednota) v Karlovicích. Sloučily se sbory z Karlovic – Svatoňovic a Nové Vsi. Sbory z Radvánovic a Roudného zůstaly samostatné, ale postupně zanikly. Radvánovický v 60. letech minulého století, roudenský v roce 2000. Sloučený karlovický sbor měl na počátku 59 členů, prvním předsedou byl František Jirků z Karlovic.

Do roku 1975 byl sbor vybaven pouze stříkačkou PS 8 na vozíku taženém traktorem zapůjčovaným z JZD. V roce 1975 se však podařilo získat zásahový vůz Tatra 805. V roce 2001 sbor zakoupil speciální skříňovou Avii A30K a Tatra 805 byla prodána SDH Troskovice. V tomtéž roce se také podařilo dokončit přestavbu bývalé výkupny a skladu u sv. Jána na hasičskou zbrojnici se dvěma garážemi, klubovnou a sociálním zařízením.

Jakoby svatý Florián držel nad Karlovicemi ochrannou ruku, obci se za poslední půlstoletí vyhýbaly požáry obytných domů. Několik velkých požárů ovšem zachvátilo zemědělské objekty. 4. srpna 1971 vzplanula od fukaru družstevní stodola ve Svatoňovicích, 17. srpna 1981 zničil požár kvůli technické závadě granulovací linku na Roudném, 5. března 1998 hořel sklad sena v areálu ZD v Radvánovicích.

KOZLŮV POČIN: Letos hasiči z Karlovic nezaháleli. Hned zjara, v neděli 29. března, uspořádali brigádu u Lázní Sedmihorek. Za deštivého počasí odstranili náletové dřeviny podél turisticky frekventované Černé pěšiny. Haldu roští využili pro čarodějnickou vatru, kterou každoročně pro své spoluobčany zajišťují vedle zbrojnice u sv. Jána. Tam se mnoho lidí shromáždilo také v sobotu 19. září, kdy zde SDH Karlovice ve spolupráci s profesionálními hasiči Libereckého kraje uspořádali hasičský den. Návštěvníci mohli kromě zbrojnice a hasičské zásahové techniky obdivovat i hasiče v akci při vystříhávání zraněných osob z havarovaného auta a hašení hořícího autovraku. Jak hasiči zaznamenali ve své kronice, „počasí se vydařilo, občerstvení bylo bez chyb a přítomní si krásné podzimní odpoledne opravdu užili.“