Například školení první pomoci nebo prací s motorovou pilou. Jednotka se zúčastnila výcviku při stavbě evakuačního střediska, procvičila si dálkovou dopravu vody, udržují v akceschopnosti zásahové vozidlo. Podle potřeby zajišťují údržbu hasičské zbrojnice, údržbu travního porostu u ní. Pod vedením Dušana Matěáska dokončili po 350 hodinách práce renovaci historické koněspřežné stříkačky Smékal z roku 1936.

„Pravidelně se zúčastňujeme několika hasičských soutěží, máme tři družstva včetně žen, musíme uznat, že děvčata jsou v tomto směru aktivnější a ze soutěží si přivezla většinou druhá a první místa,“ uvedl jednatel Roman Učený. Váží si skutečnosti, že se mohli zúčastnit Hasičské fontány ke století republiky v Praze. „Bylo to ojedinělé a emotivní. Jsme rádi, že také náš sbor z podhůří Krkonoš přispěl k tak významné akci,“ připomněl starosta sboru Václav Vondrouš.

Sbor je spolek veskrze aktivní. Na výroční valné hromadě poděkoval členům starosta OÚ Horní Branná Luboš Zimmermann.“ Jste významným spolkem, podíleli jste se na třiceti sedmi akcích obce, díky práci hasičů se tady lidí sdružují“, konstatoval. Hasiči uspořádali tradiční ples s tanečním vystoupením členů sboru, dětský den ve stylu Divokého západu. V rámci oslav 100 let republiky nechyběli při „Masarykově kilometru“ aneb běhu pro Republiku. Pro všechny přítomné připravili bezplatné občerstvení a představili í historickou stříkačku. „Koncem roku pravidelně pořádáme Mikulášskou nadílku, kterou jsme vloni zpestřili čertovskou stezkou pro děti, Sokolům jsme vypomohli s masopustním průvodem a akcí Ahoj léto. Pořádáme pěší expedice do Krkonoš pro zvýšení fyzičky, šli jsme od nás na Černou horu, druhá trasa na Velký stav a měla 38 kilometrů a ti , kteří si jí chtěli zkrátit, ušli o pět kilometrů víc,“ dodal s úsměvem starosta sboru.

SDH Valteřice byl založen v roce 1882 a má 75 členů.

Mají v pořadí druhou hasičskou zbrojnici, první byla zbourána a na jejím místě postavena sokolovna, u současné byla před deseti lety provedena přestavba.

Starou stříkačku představili na oslavách založení sboru v kruhu, Kříčni, Újezdu pod Troskami.

(vn)