Ve středu 18. prosince byla na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje uzavřena dohoda o spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, Královéhradeckým krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje a obcemi Adršpach, Olešnice v Orlických horách, Orlické Záhoří a městy Rokytnice v Orlických horách, Teplice nad Metují a Žacléř, jako zřizovateli jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.

„Hasičský záchranný sbor vytipoval šest jednotek požární ochrany, které jsou připraveny spolehlivě pokrýt vybrané lokality, a předjednali jsme s nimi zapojení do této činnosti. Zahrnutí do systému poskytování první pomoci je nad rámec běžných hasičských činností. Při výběrů byly zohledněny dojezdové časy, díky kterým mají dobrovolné jednotky potenciál být v místě události s předstihem. Při tom se zohledňuje čas potřebný k výjezdu předurčené jednotky od vyhlášení poplachu a doba jízdy na místo zásahu,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje František Mencl.

Tento způsob první pomoci bude poskytovaný v lokalitách, kde vzhledem k dojezdovým časům mohou být dobrovolní hasiči na místě dříve než záchranáři.

„Výdaje na poskytnutí pomoci uhradí předurčené jednotce požární ochrany na vyžádání Královéhradecký kraj kraj jako zřizovatel ZZS KHK, a to včetně spotřebního zdravotnického materiálu,“ dodala tisková mluvčí Martina Götzová.

Dobrovolní hasiči z Třebše pomáhali v dětském centru.
Dobrovolní hasiči z Třebše pomáhali v dětském centru