Vzpomínku celebroval kněz Krzysztof Mikuszewski. Ve své řeči vzpomněl patrona hasičů sv. Floriána a poděkoval všem hasičům za jejich obětavou, dobrovolnou práci.

"Sbor dobrovolných hasičů v Bozkově byl založen 1. listopadu 1881. Je tomu tento týden 131 let, co stojí vždy připraven ku pomoci bližnímu svému. Za tu dobu se v jeho řadách vystřídala spousta členů. Je to prostý lidský koloběh – jedni umírají, aby další mohli zaujmout jejich místa. A právě dnes, na začátku měsíce, kdy vzpomínáme blízkých zemřelých, jsme se zde sešli, abychom věnovali tichou vzpomínku těm, kteří se zasloužili o rozkvět našeho sboru a bohužel, již mezi námi nejsou," řekl mimo jiné kněz.