Mladí hasiči jsou zapojeni do celostátní hry Plamen, ve veliké konkurenci okresu se umisťují celkově kolem 15. místa a v pohárových soutěžích obsazují pozice v první desítce nejlepších. Obětavými vedoucími jsou Jana Bajerová, Adéla Crhová, Markéta Šírová a Tomáš Klaban," uvedl velitel jednotky Martin Bajer.

Děti se vždy nesmírně těší na soustředění, která jsou pro ně připravena buď v místním kulturním domě nebo ve stanech. Podle slov vedoucích jde o prodloužený víkend s mnoha soutěžemi a výlety. V loňském roce navštívily děti stezku v korunách stromů v Jánských Lázních a „herní krajinu“ Pecka ve Velké Úpě. Jindy absolvovaly výlet do Pece pod Sněžkou a soustřední zakončily na hasičské soutěži.

Mladé hasiče finančně podporuje především sbor a Obecní úřad Horka u Staré Paky. Starší děti a dorostenci se ochotně zapojují do přípravy akcí pořádaných sborem např. dětského karnevalu. Na výroční valné hromadě se představují se pravidelně se scénkami s hasičskou tématikou.

SDH Nedaříž pořádá tradiční bál a dětský karneval. Hasiči připravili pohoštění pro vítání občánků, pálení čarodějnic. Protože jsou dobrými kuchaři, usmažili množství bramboráků na firmě Hucul Janova hora při křtění hříbat, pomohli Obecnímu úřadu připravit chutné občerstvení při posezení s důchodci“. „S bramboráky a párky se prezentujeme několik let při adventních setkáních v Horkách u Staré Paky, zejména bramboráky máme opravdu jedinečné, vždyť jsou také z více než metráku brambor a nikdy nezbyl jediný,“ připomněl Martin Bajer.

Hasiči se pečlivě starají o výjezdovou techniku, ke které patří např. plovoucí čerpadlo, dopravní vozidlo Ford a více jak čtyřicet let stará cisterna CAS 25. Členové výjezdové jednotky v počtu 14 členů se pravidelně schází v hasičské zbrojnici, kde společně pracují na údržbě techniky, provádí kondiční jízdy a prověřují stav hydrantové sítě v obci.

V rámci působnosti obce jednotka s označením JPO 5 v roce 2019 vyjela ke třem zásahům na ropné skvrny na komunikaci, požár manipulační techniky a nedovolené pálení.

Každoročně pořádají největší akci, což je noční soutěž v požárním útoku. Letos je čeká už 18. ročník, pravidelně se startuje 20 – 30 družstev z různých koutů Libereckého a Královéhradeckého kraje.

„Rád bych poděkoval všem, kteří nám jakýkoliv způsobem pomáhají při akcích, počínaje rodiči mladých hasičů, okolním sborům. Vážíme si oboustranně dobré spolupráce s Obecním úřadem,“ dodal Martin Bajer.

Věra Nutilová