Již za necelé tři měsíce po svém založení se hasičský sbor prezentuje na veřejnosti. A to v roce 1882, o Třech králích se zúčastňuje hašení Urbancova mlýna. Hašení probíhalo tehdy ještě bez stříkačky, ale jak uvedl tehdejší kronikář: “Pouze za použití věder na vodu, ale účinně a se snahou pomoci“. V březnu téhož roku byla zakoupena stříkačka od firmy Smékal za tehdy vysokou částku 550 zlatých. Tato stříkačka je doposud v majetku sboru.

Sbor dobrovolných hasičů Bozkov má nyní 120 členů, z toho je 25 mladých hasičů. Svou činností patří mezi nejaktivnější složky v Bozkově. Pomáhají při složitých událostech v obci, podílejí se na pořádání různých akcí pro děti, pořádají společenské události, z nichž hlavní akcí roku jsou vyhlášené maškarní karnevaly dětí i dospělých.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Nejviditelnější činností je ale reprezentace obce na poli požárního sportu. Na soutěže do širokého okolí jezdí tři soutěžní družstva dětí a tři kolektivy dospělých, což je více než 50 opravdu aktivních lidí. A že si nevedou špatně, o tom svědčí i plná zasedací místnost pohárů a ocenění.
Každoročně se účastní více než 30 různých hasičských soutěží a jednu také každoročně pořádají, navíc v současné době finišují práce na novém hasičském areálu nad fotbalovým hřištěm.

A členové soutěžních družstev tvoří i jednotku požární ochrany obce, která činí osm členů a je zařazena jako JPO V, tedy určena k zásahům převážně v katastru obce. K dispozici mají sice stařičkou, ale v terénu nedostižnou Tatru 805 a dopravní automobil Avia. Pro samotný zásah zde jsou přenosné stříkačky PS 8 a PS 12, s kterými v kombinaci s velkým množstvím dopravních B hadic dosáhnou místní hasiči v podstatě na libovolný objekt v obci. Velitelem jednotky i sboru je Karel Čermák mladší. „Větších zásahů naštěstí není zase tolik a náš největší výjezd proto byl do sousedního Jesenného při velkém požáru místního zámečku,“ shrnuje.

Kozlův počin

Složité situace nastávají nejen při hasičských soutěžích a ostrých zásazích, ale třeba i o maškarním bále… Na loňském karnevalu věnoval bozkovský hasičský sbor do tomboly hlavní cenu – DVD přehrávač. Nejdříve si ji v tombole vytáhla a vyhrála sestra velitele, při opakovaném losování poté jednatelka sboru… Třetí losování už velitel psychicky neunesl a na místě bylo rozhodnuto, že cena propadá ve prospěch místní mateřské školky. Tím ovšem hlava sboru přidělala problém starostovi obce, který k tomu přehrávači musel školce dokoupit televizor…