Hasičskou zbrojnici Trutnované dobře znají. Každý rok mají totiž příležitost navštívit ji v rámci pořádané Výstavy techniky, která se koná vždy v srpnu v rámci Světa květin. Ze zájmové činnosti dobrovolných hasičů jde o nejpopulárnější akci, kterou navštíví stovky zájemců. Kromě techniky zde mohou vidět i ukázky hasičských zásahů. Zbrojnici zdobí v průčelí socha hasičského patrona. Vysvětil ji 8. května 2004 u příležitosti 1700 výročí smrti sv. Floriána královéhradecký biskup Dominik Duka. Hasiči zajišťují řadu dalších akcí. Například předvánoční prodej ryb, dětské dny, s ukázkami chodí mezi školáky na ZŠ Mládežnická.

V současné době má dobrovolný sbor 66 členů, z toho 38 dětí a 5 žen. Dvě dětská družstva se již zapojují do celostátní hry Plamen. Po letech, kdy děti neměly o práci ve sboru moc zájem, se dospělým začíná dařit upoutat jejich pozornost. V požárním sportu se navíc uchytilo i družstvo dospělých. Nacvičují dvakrát týdně.

Zásahová jednotka je zařazeno do JPO III. „Znamená to, že musíme vyjet do deseti minut ve dne v noci. Aktivních členů je patnáct. Všichni jsou neustále na telefonu. Máme zhruba 40 až 50 výjezdů ročně,“ přibližuje hlavní činnost starosta sboru Jiří Chrtek. Ve funkci je už od roku 1982. Z posledních zásahů, které daly hasičům psychicky a fyzicky opravdu zabrat, byl podle něj dubnový požár na Bojišti, kde tragicky zahynuly děti.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Starosta sboru Chrtek si pochvaluje výbornou spolupráci s Hasičským záchranným sborem Trutnov. „Jezdíme tamkaždý měsíc na celodenní stáže a procházíme školením a výcvikem. Je to na vynikající úrovni,“ konstatuje. Dobrovolní hasiči v zásahové jednotce nemají jednoduchou situaci. “Kdybychom do toho nešli opravdu srdcem, nemohli bychom to dělat. Nic za to nemáme a ještě na nás někdy veřejnost kouká skrz prsty. Mnozí členové jednotky mají problémy se svým uvolňováním od zaměstnavatelů, když musí vyjet na zásah. Nikdo jim to sice přímo neřekne, ale potíže jsou,“ podotýká Jiří Chrtek.

Sbor dobrovolných hasičů podporuje Město Trutnov. Na činnost jednotky ročně uvolňuje 500 tisíc korun. V roce 2003 zakoupilo hasičům nový dopravní automobil, v roce 2005 dostal sbor díky dotaci novou cisternu. „Co se týká techniky, jsme nyní vybaveni dobře. Letos bylo vypsáno výběrové řízení na zakoupení nové přenosné stříkačky, takže na přístup města si rozhodně teď nemůžeme stěžovat,“ uznává starosta sboru.

Jeden problém však by hasiči v Horním Starém Městě rádi vyřešili. Mají v plánu rozšířit zbrojnici, protože prostory jsou z hygienického hlediska nevyhovující. Technika se do nich vejde jen stěží a do klubovny se 28 dospělých srovnává také čím dál hůř. „Máme plán, že bychom v místě současné klubovny zřídili šatny, přistavěli k objektu novou garáž a realizovali nástavbu, kde by bylo zázemí pro členy ve společenské místnosti s kuchyňkou,“ prozradil záměry sboru Jiří Chrtek.