Čtyřicet dva členů SDH Prostřední Lánov, z nichž je hned čtrnáct žen, má svoji základnu přímo v centru obce. Hasiči odpracovali stovky brigádnických hodin na rekonstrukci hasičárny, která se stala místem sloužícím nejen na schůze sboru, ale je využívána také ke shromažďování charitativní sbírky pro Diakonii Náchod. Poloha požární zbrojnice, která stojí na křižovatce silnice od Dolního Dvora se silnicí I/14, je pro výjezdovou jednotku velice výhodná.

„Jelikož jsme součástí výjezdové jednotky obce musíme o naši techniku stále pečovat. Kromě automobilu Avia A31 používáme při výjezdech například plovoucí čerpadlo, motorovou pilu nebo přenosnou radiostanici. Ve výbavě máme také zásahový oblek Bush Fire a zásahovou obuv,“ vysvětluje velitel jednotky Jan Rypl. Její členové své znalosti pravidelně obohacují na nejrůznějších školeních.

Například velitel Jan Rypl se letošního června společně s Pavlem Jančulou zúčastnil specializačního kurzu velitelů jednotek SDH obcí, který se konal v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech.

Lanovské hasiče je také možno vidět na soutěžích v požárním sportu. Od letošního roku navíc zdejší sbor reprezentuje vedle mužského týmu i mužstvo žen. Místní hasiči vyvíjejí i další činnost. Každoročně organizují sběr starého železa a starají se rovněž o úklid v okolí zbrojnice. Nezapomínají ani na děti. Při posledním dětském dni si zájemci mohli na hřišti Tělovýchovné jednoty Lánov vyzkoušet stříkání ze džberovky a k vidění byla hasičská technika.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Mezi největší zásahy, kterých se jednotka v posledních měsících zúčastnila, patřilo odstraňování následků letní vichřice. Ta v obci poškodila několik střech a nevyhnula se ani vzrostlým stromům.

Starostou SDH Prostřední Lánov je Jiří Malinský, který letos slaví padesát let hasičské činnosti. Oba hasičském sbory v podhorské obci s 1 600 obyvateli jsou akceschopné, požární technika a požárně-technické prostředky jsou vzhledem k velikosti a daným úkolům dostačující.

Kozlův počin

Lánovskou hasičárnu si oblíbili také lánovští senioři. Každý druhý pátek v měsíci si přijde do požární zbrojnice posedět a popovídat místní klub důchodců. Při kávě a občerstvení dvě desítky seniorů, kteří jsou ve věku od 65 do více jak 80 let, oslavují narozeniny a další výročí. Pro klub důchodců bývalého Státního statku Lánov se hasičárna stává místem setkání před zájezdy, na které pravidelně jezdí. Probírají zde nejen organizační záležitosti, ale najdou si také chvilku na příjemné posezení s přáteli. U lánovských hasičů „na křižovatce“ mají senioři vždy dveře otevřené.

Jana Tauchmanová