Základem bylo sepsání a schválení stanov Okresním hejtmanstvím v Semilech ze dne 1.února 1871. Vlastní založení sboru se datuje 24. května 1871. Asi první velký zásah sbor absolvoval v červenci 1897, kdy Semily postihla obrovská povodeň.

Svou kulturní a společenskou činností se sbor prezentoval jak v době prvopočátků, tak i v současnosti. V roce 1904 sbor zakoupil parní třípístou hasičskou stříkačku vyrobenou firmou R. A. Smékal – Praha Smíchov a k ní 600 metrů hadic. V tomto roce měl sbor 148 členů.

O poválečné historii sboru je velice málo informací, a to jak písemných tak i osobních. V sedmdesátých letech se sbor díky tehdejšímu starostovi bratru Pavlu Tomíčkovi opět rozrůstá a začíná opět plně fungovat. V té době byla parní hasičská stříkačka zapůjčena do regionálního hasičského muzea Chrastava. Od roku 2004 se zahajuje rozsáhlá přestavba nově přidělených prostor na hasičskou zbrojnici v Semilech ve Vysocké ulici. Celá rekonstrukce je prováděna svépomocí i za značných finančních prostředků sboru, města a za podpory sponzorů.

V roce 2003 byl vyroben nový prapor sboru, který byl při oslavách založení sboru vysvěcen a nahradil původní prapor z roku 1889. Na tyto oslavy byla i z muzea dovezena naše parní stříkačka, která dotvořila důstojnosti této historické akce. Od tohoto roku sbor výrazně zvýšil svou činnost jak ve hasičské zásahové činnosti, tak i kulturní a společenské. Pořádáme pravidelně Hasičský ples s SDH Semily I., na přelomu měsíců května a června Hasičský dětský den. K tomu jsme spoluorganizátory dalších společenských a kulturních akcí v Semilech.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

V březnu 2007 sbor přivezl nazpět do Semil parní stříkačku, na které provedl rozsáhlou renovaci. V květnu se společně s několika dalšími sbory podařil zápis do knihy rekordů v dálkové a výškové dopravě vody parními hasičskými stříkačkami. V roce 2008 uspořádal sbor Celorepublikový sraz parních stříkaček v Semilech. I na této akci byl překonán rekord, ale tentokrát v dálkové dopravě vody parními stříkačkami a počtem zúčastněných sborů s 10 parními stříkačkami v rozmezí roku výroby 1881 až 1912. V průběhu let 2007 až 2009 sbor se se svojí parničkou zúčastnil různých soutěží a výstav. Za svoji činnost byl na 1. Městském plese v roce 2009 oceněn Cenou města za rok 2008, která byla udílena poprvé v historii Semil.

Sbor asistuje u povodní, požárů i vichřic. Naši bratři a sestry ze sboru jsou ochotni lidem i městu vždy pomoci a hlásí svoji připravenost.

Kozlův počin: SDH Semily I.

V roce 2008 měl sbor oslavit 135 let od založení velkolepou akcí: srazem parních stříkaček v Semilech. Každý sbor pátrá po své historické identitě. A tak byl osloven náš přítel a ředitel archivu Ivo Navrátil, aby nám pomohl a dopátral, kdy přesně byl sbor založen. V dopise nám vše vysvětlil a na závěr napsal krásných pár slov: „S přáním úspěšných oslav krásného 137. výročí založení sboru PhDr. Ivo Navrátil – ředitel archivu.“ Takže z toho plyne: Buď raději nepátrejte, nebo pořádně již dříve, než něco vyhlásíte. Pozn.: tuto pětiletku splníme za 3 roky – to nám něco připomíná!!!

Ladislav Bruckner