Hasiči ze Dvora Králové mají dlouhou historii, která do sedmdesátých let devatenáctého století. Tehdy samozřejmě dobrovolní hasiči zasahovali u požárů. Ke zlomu došlo v roce 1970, kdy byla ve městě ustavena profesionální jednotka. Postupně na její bedra přešly úkoly, které dosud plnili dobrovolní hasiči. Většina hasičů byla členy obou sborů. Také technika byla původně společná, ze začátku například speciální vůz Klokner, malá cisterna a dvoukolový žebřík za nákladní auto.

Profesionální jednotka od počátku využívá budovu vedle kostela, která patří dobrovolným hasičům. Byla několikrát modernizována, často svépomocí, ale od devadesátých let minulého století se hovoří o potřebě postavit novou požárnickou stanici. Vzniklo několik návrhů, například Hrubá luka nebo plochy u silnice směrem na Trutnov.

V této době také už dobrovolná jednotka neměla žádnou požární techniku a její členové se soustřeďovali na preventivní požární kontroly. Pořádali také oblíbené plesy na Zálabí.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

K výrazné změně ve fungování došlo v minulém roce. Krajské vedení profesionálních hasičů rozhodlo o výstavbě nové stanice. Souběžně s tím upozornili město, že má mít ze zákona vlastní požární jednotku. Došlo k dohodě, že bude sídlit v nově budovaném areálu a dostane k dispozici i starší techniku. Areál by se měl začít budovat v letošním roce, na místě bývalého krytu civilní obrany, za restaurací Korsika. Kromě kraje na výstavbu musí přispět několika miliony korun také město.

V srpnu doporučili radní, aby zastupitelstvo zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů obce v průběhu příštího roku. Seznámili se také s dosavadním postupem při náboru členů nové jednotky. Radní zmocnili starostku města jednat se zájemci o členství a nabídnout jim motivační pobídku, kterou je poskytnutí finančního příspěvku ve výši pěti tisíc korun na rehabilitační a rekondiční pobyt. S vážnými zájemci bude město podpisovat dohodu o budoucím členství.

„Chceme oslovit všechny obyvatele města Dvora Králové, kteří mají zájem o požární ochranu, ochranu obyvatelstva a záchranářskou činnost, aby nás v těchto dnech kontaktovali. V současnosti probíhají přípravné práce směřující k ustanovení Jednotky požární ochrany města a každý občan starší osmnácti let, který má o tuto činnost zájem, bude vítán,“ informoval velitel hasičské stanice Jaromír Brdička.

Kozlův počin

Současná budova hasičské zbrojnice vedle kostela je historickou památkou. Otázkou zůstává, jak bude dále využívána, až se jednotka přestěhuje za Korsiku. Na jednání zastupitelstva v minulém roce zaznělo, že jako možné využití se jeví změnit budovu v hasičské muzeum. Už nyní tu je uložena některá historická technika, například automobily nebo kočárová stříkačka. Dlouhá historie dobrovolných i profesionálních hasičů nabízí možnost doplnit ji dokumenty a fotografiemi. Požárníci se významně podíleli na životě města a podobnou expozici by si zasloužili.