V roce 1897 postihla obec a její okolí ničivá povodeň, roce 1930 řádila zase vichřice ničící porosty i obydlí. Druhá světová válka zpřetrhala i činnost sboru - po odsunu původního obyvatelstva se po novém osídlení činnost sboru obnovila v listopadu 1945. Přesto, že vybavení zůstalo po odsunu původního obyvatelstva ve zbrojnicích, byla již jiná doba a nejvíce bylo potřeba techniku a dopravní prostředek na dopravu osob a vybavení. Z přebytků po americké armádě se podařilo získat vyřazenou vojenskou sanitku značky DODGE s uzavřenou skříňovou karoserií, která vyhovovala pro převoz přenosné stříkačky a vybavení.

V roce 1953 bylo rozhodnuto o výstavbě nové zbrojnice. Hasiči a občané si ji postavili sami a vytvořili si tak solidní podmínky. V roce 1972 se podařilo získat do vybavení sboru cisternové vozidlo.

Nová legislativa z devadesátých let minulého století představovala start do další etapy sboru. „Členové jednotky sboru musí absolvovat zdravotní prohlídky, kurzy odborné způsobilosti, školení a výcvik s vybavením, které se v souladu s nároky doby neustále rozšiřuje. Maršovští hasiči se tak vlastním zájmem o tuto činnost stali doslova zdarma sloužícími profesionály v amatérských podmínkách,“ uvedl Ladislav Licek, zástupce velitele zásahové jednotky. „Rozsah i stav našeho vybavení umožňuje samostatný zásah u jakékoliv krizové události. Svépomocí jsme například provedli i přestavbu obou zásahových vozidel,“ dodal Licek.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Maršovští hasiči zasahují každoročně u desítek mimořádných událostí v katastru obce i na území východní části Krkonoš. Nasazením si vydobyli pověst spolehlivé zásahové jednotky. Jako první dobrovolní hasiči byli například vyškoleni na údržbu a měření dýchacích přístrojů značky Dräger
„Práci se snažíme veřejnosti přiblížit a popularizovat při ukázkách i díky svépomocí realizovanému webu (www.hasicihornimarsov.cz). Na stránkách jsou informace, fotografie i atraktivní videozáznamy ze zásahové a sborové činnosti,“ upozornil Ladislav Licek.

Zásahy a přípravou na ně činnost maršovských hasičů nekončí. Od přelomu tisíciletí pořádají bál a další kulturní akce v obci během celého roku. Samostatně, ale i ve spolupráci s jinými spolky.

Horkou novinkou jsou práce na přípravě žádosti o dotaci na nákup nové cisterny ze zdrojů Evropské unie. Logicky tak vrcholí spolupráce s kolegy hasiči z polské partnerské obce Myslakowice. Vzájemné návštěvy, jednání o pomoci, soutěže a cvičení potvrdily, že maršovští hasiči mohou být prospěšní i na druhé straně otevřené hranice.

Kozlův počin

I přes vynikajicí spolupráci se zřizovatelem jednotky – obcí Horní Maršov jsou finanční možnosti hasičů proti větším obcím a městům nesrovnatelně menší. Za Kozlův počin se dá proto označit fakt, že na současnou úroveň se hasiči dostali přes nepříznivé podmínky, i mnohdy byrokratický boj, svou pílí a úsilím. Dokázali například brigádnicky uhradit nákup zásahových přileb, svépomocí provést přestavbu obou zásahových vozidel. Zvláště u cisterny se podařilo ušetřit stovky tisíc korun. Hasiči dali návod kolegům v okolí a s hrdostí ukázali, že si vydobyté jméno zaslouží.